ΔΣΑ: Αντίθεση του Συλλόγου σε σειρά ρυθμίσεων του Πολυνομοσχεδίου

0

Το νομοσχέδιο – πέραν όσων ρυθμίσεων κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση – περιλαμβάνει σειρά ανεφάρμοστων και πρόδηλα αντισυνταγματικών διατάξεων, οι οποίες:

α) δυσχεραίνουν την προσφυγή στην Δικαιοσύνη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών

β) δημιουργούν στην πραγματικότητα πρόσθετες καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης

γ) παρεμποδίζουν βασικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών, καταλύουν κάθε έννοια «δίκαιης δίκης» και διευκολύνουν ή επιβραβεύουν φαινόμενα ανομίας, σε καιρούς μάλιστα ραγδαίας αύξησης της εγκληματικότητας.

Εντελώς ενδεικτικά – παραπέμποντας στις ήδη κατατεθείσες αρμοδίως προτάσεις μας – παραθέτουμε ορισμένες από τις προβληματικές ρυθμίσεις, που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με βασικότατες παραδοχές του δικαιικού μας πολιτισμού και συστήματος: καθιέρωση τόκων επιδικίας και υψηλών παραβόλων για την άσκηση ενδίκων μέσων, μετάθεση υλικών αρμοδιοτήτων από τα Μονομελή Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία, η οποία δεν εξαλείφει τη συσσώρευση ύλης αλλά απλά τη μεταθέτει ανακυκλώνοντας το πρόβλημα, δυνατότητα αναβολής έκδοσης απόφασης και παραπομπής στο θεσμό της διαμεσολάβησης, επιβολή δικαστικής δαπάνης σε βάρος του διαδίκου που θα κριθεί (ασαφές το με ποια κριτήρια) ότι καθυστερεί με τη δικονομική του συμπεριφορά την απονομή Δικαιοσύνης, καθιέρωση Μονομελών Εφετείων Κακουργημάτων, διαδικασία σε συμβούλιο για την αποδοχή ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, μετατροπή σε πταίσματα σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις και να λάβει ουσιαστικά υπόψη τις έγκαιρα κατατεθείσες, νομικά τεκμηριωμένες και πρακτικά εφαρμόσιμες απόψεις και προτάσεις του Δικηγορικού Σώματος, οι οποίες πράγματι θα οδηγήσουν σε δίκαιη δίκη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων αρνησιδικίας. Παράλληλα, επιβάλλεται να δοθεί επιτέλους η δέουσα προσοχή στο μείζον ζήτημα της στελέχωσης των Δικαστηρίων, τα οποία υστερούν δυστυχώς όχι μόνο σε προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ