ΔΣΑ: Αποχή 13 έως 19/10/2011 – Κλείσιμο φακέλων

0

Στο Πρωτοδικείο, καθώς επίσης και στο Ειρηνοδικείο, το κλείσιμο των φακέλων παρατείνεται για πέντε (5) ημέρες μετά την ημέρα που θα έκλεινε ο φάκελος, ενώ στο Εφετείο παρατείνεται μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της αποχής, (δηλ. μόνο την Πέμπτη 20/10/2011)
(Ισχύει μόνο για το Πολιτικό Πρωτοδικείο και Εφετείο)
Για προτάσεις και προσθήκες (15ημέρου και 20ημέρου) δεν απαιτείται άδεια.
Το κλείσιμο των φακέλων στα ασφαλιστικά μέτρα θα γίνεται την ημέρα που όρισε ο Δικαστής.
 

Σχόλια