ΔΣΠ: Δελτίο Τύπου – Απόσυρση Διάταξης

0

Το άρθρο 48 του σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της σύμβασης – πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» το οποίο αφορά στο νομικό καθεστώς του «Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης Ατυχημάτων από Αυτοκίνητα», κατόπιν της συντονισμένης και ομόθυμης αντίδρασης των Δικηγορικών Συλλόγων, αποσύρθηκε από τον υπογράφοντα το νομοσχέδιο αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΠ

Στέλιος Μανουσάκης

 

Σχόλια