ΔΣΠ: Επιστημονική εκδήλωση για τις μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, στα πλαίσια της επιστημονικής του δραστηριότητας, πραγματοποίησε στις 28.1.2010, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου, ημερίδα με θέμα «Οι επικείμενες μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας».
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις παρουσίασαν οι κ.κ.:
Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις «νέες ρυθμίσεις στην εκ περιτροπής εργασία, στη διαθεσιμότητα και στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας», Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής της Νομικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τις «νέες ρυθμίσεις για τα τεκμήρια στη σχέση εργασίας και για την άδεια των εργαζομένων», Ιωάννης Ληξουριώτης, Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για τις «νέες ρυθμίσεις για την μερική απασχόληση» και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις «νέες ρυθμίσεις για την προσωρινή απασχόληση και την τηλεργασία».
Τον συντονισμό της ημερίδας έκανε ο Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Ιωάννης Κουκιάδης.
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Στέλιος Μανουσάκης, κατά τον χαιρετισμό του είπε τα ακόλουθα:
«Το εργατικό δίκαιο είναι ένας τομέας του δικαίου που διαρκώς εξελίσσεται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Στη σημερινή πραγματικότητα μάλιστα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των έντονων κοινωνικών μεταβολών που αυτή συνεπάγεται, το εργατικό δίκαιο καλείται να αμβλύνει -όσο το δυνατόν περισσότερο- τις δυσμενείς για τους εργαζομένους συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, με παράλληλη διασφάλιση της ευελιξίας που απαιτούν οι επιχειρήσεις.
Υπό αυτές τις συνθήκες το ζήτημα των ελαστικών μορφών απασχόλησης είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Στη σύγχρονη οικονομική συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, την ανεργία και την απορρύθμιση του εργατικού δικαίου, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης όπως π.χ. η μερική απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση, η εκ περιτροπής εργασία, ο δανεισμός εργαζομένων, η τηλεργασία και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, χρησιμοποιούνται ως μέσο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την κατανομή της εργασίας μεταξύ περισσοτέρων εργαζομένων, αλλά και ως μέσο για την παροχή ευελιξίας στις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό, προκάλεσε, όπως είναι αυτονόητο, το ενδιαφέρον και την παρέμβαση του νομοθέτη για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Τώρα μάλιστα που βρισκόμαστε εν μέσω μιας έντονης οικονομικής κρίσης, η παροχή ευελιξίας στις επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδυασθεί με όσο γίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια για τους εργαζομένους, έτσι ώστε οι νέες αυτές ελαστικές μορφές απασχόλησης να μην καταλήξουν σε αναίρεση της προστασίας που παρέχει το εργατικό δίκαιο».

Σχόλια