ΔΣΠ: Σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των δικηγόρων

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, με αφορμή τα σχετικά δημοσιεύματα για την φορολογική αντιμετώπιση των δικηγόρων, πιστεύει τα ακόλουθα:
H επιβολή αυστηρότερων ποινών για όσους δεν αποδίδουν ΦΠΑ και για τις περιπτώσεις μη-έκδοσης αποδείξεων επιβεβαιώνει ουσιαστικά την αδυναμία του υπάρχοντος μηχανισμού είσπραξης φόρων από το Κράτος.
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής διατάξεων που θέτουν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου και την αρχή της αθωότητας που διέπει το δικαιϊκό μας σύστημα.
Η απειλή αυτοφώρου εναντίον όσων δεν εκδίδουν απόδειξη και μάλιστα με χαρακτηρισμό του αδικήματος ως διαρκούς είναι αμφίβολης σκοπιμότητας, καθώς υπάρχουν ήδη τα απαραίτητα για την είσπραξη φόρων νομικά μέσα, αλλά και αμφίβολης νομιμότητας ως προς το χαρακτηρισμό του αδικήματος και τη χρήση της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η είσπραξη των φόρων δεν μπορεί να συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τη δημιουργία κλίματος απειλής και φόβου, αλλά εξαρτάται από την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Κράτους, το οποίο οφείλει να αξιοποιεί ορθολογικά και δίκαια τα αντίστοιχα έσοδα.
Ο πολίτης διαπαιδαγωγείται να συμμετέχει στην απόδοση φόρων που του αναλογούν και στην αύξηση των εσόδων του Κράτους όταν πείθεται ότι εφαρμόζεται συνεπής, έντιμη και κοινωνικά δίκαιη πολιτική, η οποία δεν απαλλάσσει τις μεγάλες επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις τους και δεν επιδοτεί και δεν χορηγεί περαιτέρω προνόμια σε όσους πλουτίζουν και συσσωρεύουν τεράστια κέρδη ακόμη και κατά τη διάρκεια της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.

Σχόλια