ΔΣΠ:Επείγουσα Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Δικηγορικών Εταιριών (17-2-2011)

0

Σύμφωνα με αλλαγή που επέφερε στο άρθρο 6 παρ. 1 του νομοσχεδίου για την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης, σχετικά με την ίδρυση Εταιρειών μεταξύ Δικηγόρων, παραμένει σε ισχύ η υφιστάμενη διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων. Συνεπώς, οι δικηγορικές εταιρείες θα μπορούν να συστήνονται μονάχα από μέλη του ιδίου Δικηγορικού Συλλόγου και όχι και από μέλη διαφορετικών Δικηγορικών Συλλόγων. Επίσης, στο άρθρο 5 παρ.8 μετά τις λέξεις «οικείο Ταμείο Προνοίας» προστίθενται οι λέξεις «και τους διαδόχους αυτού φορείς». Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στέλιος Μανουσάκης