ΕΕΕ: προτάσεις επί του ν/σ για τον ΠΚ και τον ΚΠΔ

Αναλυτικές προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

0

ΠΡΟΣ :

Τον  Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.

   Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Λαμβάνοντας υπόψη,  τις νέες υπηρεσιακές ανάγκες  που δημιουργούνται  από την αιφνιδιαστική εφαρμογή των κωδίκων τον περασμένο Ιούλιο, ενόψει της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου με τις τροποποιήσεις επί των κωδίκων αλλά και του εξαιρετικά περιορισμένου χρονικού διαστήματος της δημόσιας διαβούλευσης,  το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει τα εξής:

Δυστυχώς η μέχρι τούδε εφαρμογή  των νέων κωδίκων  δεν έχει συμβάλλει ουσιωδώς στην σκοπούμενη ποιοτική αναβάθμιση και επιτάχυνση της ποινικής δίκης. Είναι γεγονός πως οι νεοσύστατοι θεσμοί (ποινική διαπραγμάτευση, κοινωφελής εργασία ως κύρια ποινή, χρηματική ποινή σε ημερήσιες μονάδες) που αποτελούν την αιχμή του δόρατος της ευρείας ποινικής μεταρρύθμισης,  ήδη  έχουν αποδυναμωθεί ή και αδρανοποιηθεί λόγω νομοθετικών αστοχιών, αδυναμίας πρακτικής  εφαρμογής τους και ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.  Σημειωτέον ότι κατά το πρώτο τρίμηνο της εφαρμογής της διάταξης της ποινικής διαπραγμάτευσης, ενδεικτικά στη μεγαλύτερη Εισαγγελία της χώρας Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ουδεμία αίτηση έχει υποβληθεί, περαιτέρω η κοινωφελής εργασία παραμένει σε αναστολή ελλείψει υποδομών και κατάλληλου σχεδιασμού για την προσήκουσα υλοποίηση και εποπτεία της έκτισής της, ενώ η  θεσμοθέτηση του τρόπου υπολογισμού της χρηματικής ποινής σε ημερήσιες μονάδες  όχι μόνο δεν συνέβαλλε στον εξορθολογισμό αλλά τουναντίον  δημιούργησε πλείστα και ανούσια αδιέξοδα πρακτικής εφαρμογής  τα οποία καλούνται καθημερινά να επιλύσουν χωρίς το κατάλληλο νομικό οπλοστάσιο οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων.

Οι Έλληνες Εισαγγελείς ως  αυθεντικοί και αμερόληπτοι εφαρμοστές του δικαίου, μέσα από την πολυετή υπηρεσιακή εμπειρία μας σας παραθέτουμε νομοθετικές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν με ειλικρίνεια, ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα στην επιτάχυνση της ποινικής δίκης χωρίς ποιοτική υποβάθμισή της και θα διευκολύνουν κατά τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα της ποινικής δικαστηριακής πρακτικής.

Για να είναι όμως ειλικρινής, αποτελεσματική και πειστική αυτή η προσπάθεια και σε κάθε περίπτωση,  επιτακτική ανάγκη καθίσταται: α) η  δημιουργία νέων οργανικών θέσεων η  πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών  (ειδικά του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας  που λόγω  αύξησης των αρμοδιοτήτων τους και μεταφοράς δικαστηριακής ύλης είναι ανθρωπίνως αδύνατο υπό τις παρούσες συνθήκες να απορροφήσουν όλους τους υπηρεσιακούς κραδασμούς της εφαρμογής των κωδίκων), δικαστικών υπαλλήλων και επιμελητών κοινωνικής αρωγής, καθώς και  η  σύσταση δικαστικής αστυνομίας, β)η ευρεία αποποινικοποίηση ήσσονος σημασίας ποινικών αδικημάτων. (για την οποία θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις).

Σας επισυνάπτουμε τις προτάσεις μας επί των κατατεθέντων τροποποιητικών νομοσχεδίων του Π.Κ. και Κ.Π.Δ.

Σχόλια