Εγκαίνια Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

0

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.) εγκαινιάζει τη λειτουργία του το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 σε ειδική τελετή με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αντώνη Ρουπακιώτη στο κτίριο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 103, Διαγώνιος, είσοδος από Ισαύρων).
 
Ο πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος του Ι.Κ.Δ.Θ. ξεκινά τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 με τους πρώτους 18 εκπαιδευόμενους, ενώ θα ακολουθήσουν επόμενοι κύκλοι εκπαίδευσης στις 13 Μαΐου 2013, 25 Ιουνίου 2013 και 2 Σεπτεμβρίου 2013. Το Ι.Κ.Δ.Θ. ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και διοργανώνει τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών σε συνεργασία με το «ADR Group», έναν από τους διεθνώς σημαντικότερους βρετανικούς φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών. Το Ι.Κ.Δ.Θ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2011 και τις προδιαγραφές του ADR Group. Η εκπαίδευση παρέχεται σε ομάδες των δεκαοκτώ (18) ατόμων κάθε φορά και με εκπαιδευτική περίοδο σαράντα (40) ωρών, ισομερώς κατανεμημένων σε χρονικό διάστημα πέντε (5) συνεχόμενων ημερών.

Η πενθήμερη εκπαιδευτική περίοδος πλαισιώνεται: α) από ένα προκαταρκτικό-προπαρασκευαστικό διάστημα 10 ημερών πριν από την έναρξη των μαθημάτων, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο του προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας και γραπτής αξιολόγησης του ADR Group, το οποίο  οφείλουν να επεξεργαστούν και βάσει του οποίου οφείλουν να συντάξουν σύντομες γραπτές εργασίες στην ελληνική γλώσσα και β) από μια πρόσθετη ημέρα εξετάσεων τουλάχιστον 8ωρης διάρκειας αμέσως μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης ανέρχεται σε 52 ώρες.

Η εβδομάδα εκπαίδευσης περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία από διαπιστευμένους εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους με πρακτικές ασκήσεις και προσομοιώσεις διαμεσολαβήσεων υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών και διενέργεια εξετάσεων και πιστοποίησης γνώσεων των εκπαιδευομένων από τους εκπαιδευτές. Η θεωρητική διδασκαλία θα γίνεται στα ελληνικά και αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά, ενώ η πρακτική εφαρμογή και οι εξετάσεις στα ελληνικά.

Τίτλος εκπαίδευσης
Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξετάσεων του Ι.Κ.Δ.Θ. οδηγεί στη χορήγηση του τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή του Ι.Κ.Δ.Θ., καθώς και στη χορήγηση του αναγνωρισμένου διεθνώς τίτλου του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή του ADR Group (ΑDR Group Accredited Mediator Certificate), και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν και στον τίτλο του INADR (International Academy of Dispute Resolution), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας διαμεσολαβήσεων στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές του Ι.Κ.Δ.Θ. θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη συνέχεια στις εξετάσεις του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010, ώστε να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές κατά το άρθρο 7 του ιδίου νόμου.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. απευθύνεται:
α) σε δικηγόρους (ανεξαρτήτως Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκουν),
β) σε μη δικηγόρους (μόνο για διαμεσολαβήσεις σε διασυνοριακές διαφορές κατά την έννοια του άρθρου 4 Ν. 3898/2010) αποφοίτους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή, υπό προϋποθέσεις, της αλλοδαπής.

Δηλώσεις συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηρείται απόλυτη και ενιαία σειρά προτεραιότητας για δικηγόρους και μη δικηγόρους. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα επαναληφθεί σε τακτούς χρονικούς κύκλους σε όλη τη διάρκεια του έτους. Τα δίδακτρα για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές ανέρχονται στα 1.900 ευρώ και περιλαμβάνουν το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού που θα διατεθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους υποψηφίους, το κόστος των εξετάσεων καθώς και το κόστος της εστίασης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr.
 

Σχόλια