Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς – Βασίλης Δ. Τουντόπουλος

0

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 
Συγγραφέας: Βασίλης Δ. Τουντόπουλος

Ήδη, οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί για την κατάχρηση αγοράς (MAR, CSMAD) αλλά και για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (MiFID II, MiFIR), που δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ τον Ιούνιο του 2014 και θα τεθούν σε εφαρμογή τα επόμενα έτη, θα επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, τα επόμενα έτη θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή ο κανονισμός 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων, ενώ νομοθετικές εξελίξεις αναμένονται και σε άλλες ρυθμίσεις του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. 
Ενόψει των συνεχών μεταβολών που παρατηρούνται στο συγκεκριμένο κλάδο δικαίου, το ανά χείρας εγχειρίδιο προσπαθεί να προσεγγίσει αφαιρετικά την ύλη και  να εστιάσει στις γενικές αρχές του δικαίου της κεφαλαιαγοράς με τη φιλοδοξία να διατηρήσει, στο μέτρο του δυνατού, μια διαχρονικότητα. Έμφαση δίδεται στο ισχύον δίκαιο, ενώ οι επικείμενες νομοθετικές μεταβολές αναλύονται σε γενικές μόνο γραμμές. Ταυτόχρονα, αξιοποιείται και η νομολογία των ελληνικών, ιδίως, δικαστηρίων.
 
 
 
ΑΘΗΝΑ:  Ιπποκράτους 23 – T.K. 10679 – Τηλ. 210 33 87 500 – Fax 210 33 90 075
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: – Φράγκων 1 – Τ.Κ. 54626 Τηλ. 2310 535 381- Fax 2310 546 812 – Εθνικής Αμύνης 42 – Τ.Κ. 54621 – Τηλ. 2310 244 228, 9 – Fax 2310 244 230
http://www.sakkoulas.gr | e-mail: info@sakkoulas.gr
 
 

Σχόλια