Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου – Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός

0

Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου
 
Οι νομικές έννοιες και η λειτουργία τους
 
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός

Το δεύτερο μέρος, ασχολείται με τον δικανικό συλλογισμό, και ειδικότερα με την ελάσσονα πρόταση αυτού, αλλά και τις αιτήσεις και τους ισχυρισμούς των διαδίκων, οι οποίοι αποτελούν επίσης συνεπτυγμένους συλλογισμούς, και τον υπαγωγικό συλλογισμό. Τέλος επιχειρείται ο προσδιορισμός των ορίων του αναιρετικού ελέγχου.
Το τρίτο μέρος αφιερώνεται στο ειδικό ζήτημα του αναιρετικού ελέγχου ως προς την ερμηνεία των δικαιοπραξιών. Στο τέταρτο μέρος συνοψίζονται τα συμπεράσματα. Τέλος περιλαμβάνεται χρηστικό ευρετήριο όρων.
 
 

 
ΑΘΗΝΑ:  Ιπποκράτους 23 – T.K. 10679 – Τηλ. 210 33 87 500 – Fax 210 33 90 075
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: – Φράγκων 1 – Τ.Κ. 54626 Τηλ. 2310 535 381- Fax 2310 546 812 – Εθνικής Αμύνης 42 – Τ.Κ. 54621 – Τηλ. 2310 244 228, 9 – Fax 2310 244 230
http://www.sakkoulas.gr | e-mail: info@sakkoulas.gr
 
 

Σχόλια