Έκδοση του 100ου βιβλίου του ΙΜΔΑ

0

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγείλει την έκδοση του 100ού τόμου της σειράς των εκδόσεών του με τίτλο «Ψυχική υγεία και έγκλημα». Πρόκειται για μελέτες της Προέδρου του ΙΜΔΑ, Καθηγ. Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου σχετικές με το θέμα, τις οποίες οι επιστημονικοί συνεργάτες του Ιδρύματος ανέλαβαν να συλλέξουν και να επιμεληθούν αυτών.

Το έργο αυτό, το οποίο έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Andy’s Publishers, περιλαμβάνει τα πρωτότυπα κείμενα (ελληνικά και γαλλικά). Συνολικά απαρτίζεται από δύο τόμους, οι οποίοι αριθμούν 1020 σελίδες. Αντίτυπα των τόμων αυτών υπάρχουν διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη του ΙΜΔΑ.

Σχόλια