Εκπαιδευτική συνεργασία Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και Phoenix Maritime Academy of the Phoenix Register of Shipping στον τομέα της Ναυτιλίας

0

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνοαμερικανική Ένωση και o Phoenix Register of Shipping για την από κοινού υλοποίηση βασικών και εξειδικευμένων προγραμμάτων στον τομέα της Ναυτιλίας.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, με παρουσία 60 ετών στην Ελληνική αγορά. Μέλημα της είναι να παρέχει στο κοινό της, αυτόνομα ή σε συνεργασία με διακεκριμένους οργανισμούς και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και δημιουργούν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στους σπουδαστές της. Από τον Ιανουάριο 2017 εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό της πλάνο σεμινάρια επιμόρφωσης στη Ναυτιλία.
Ο Φοίνικας με εξουσιοδότηση σαν Αναγνωρισμένος Οργανισμός για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων και έκδοση των προβλεπόμενων θεσμικών πιστοποιητικών για πλοία υπό Ελληνική σημαία με βάση την Εθνική νομοθεσία, αλλά και αναγνώριση ως νηογνώμονα από τις ναυτιλιακές αρχές και άλλων κρατών, και με παρουσία σε 14 χώρες, ίδρυσε την Phoenix Maritime Academy για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, που ετοιμάζουν τα αυριανά στελέχη σε στεριά και θάλασσα.

Οι δύο φορείς, έχοντας κοινή αντίληψη για την σημασία της εκπαίδευσης για την εξέλιξη του κλάδου της Ναυτιλίας,  ενώνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους και παρέχουν από κοινού προγράμματα βασικής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης και πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές σύγχρονες απαιτήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.

Το πρώτο σεμινάριο εξειδίκευσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές με τίτλο «Διεθνής Συνθήκη για τη Ναυτική Εργασία (MLC)» θα διεξαχθεί στις 30-31 Μαΐου. Ο πλήρης κατάλογος των προγραμμάτων που θα προσφερθούν έως το τέλος του έτους είναι αναρτημένος στις ιστοσελίδες www.hau.gr/management και www.phrs.gr  

Σχόλια