ΕΛ.Κ.Ε.Δ.: Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο-Αγωγή-Διαμεσολάβηση-Διαπραγμάτευση (28/03/2015)

0

Το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ) διοργανώνει  ημερήσιο σεμινάριο με τίτλο «ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ», διάρκειας 8 ωρών. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το  Σάββατο 28  Μαρτίου (9.00-18.00), στην Αθήνα (ξενοδοχείο The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel, Λεωφ. Καλλιρόης 32 & Πέτμεζα, αίθουσα Καλλιρόη).
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν  υποδείγματα δικογράφων/εξωδίκων και  θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Εισηγήτρια :

Εύη Αυλογιάρη, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, IMI Mediation Advocacy Certification,  Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών , Διευθύντρια Κατάρτισης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης,  Υπεύθυνη του προγράμματος Τραπεζικής Διαμεσολάβησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (http://www.avlogiari.gr)  και εξειδικευμένη στην νομική αντιμετώπιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις τραπεζικές διαφορές σε συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει α) θεωρία για τη νομική φύση των δανειακών συμβάσεων σε συνάλλαγμα και των επιμέρους όρων (δίκαιο καταναλωτών κλπ),  νομική αντιμετώπιση με αγωγή/ανακοπή ( υποδείγματα και ανάλυση των νομικών  βάσεων της αγωγής, πρακτική μέθοδος ανάλυσης της οφειλής και του αλήκτου κεφαλαίου, υπόδειγμα εξωδίκου σε καταγγελία κλπ), β)  χρηματοοικονομική θεωρία  για την κατανόηση στην πράξη των οικονομικών και νομικών  επιπτώσεων των εν λόγω δανείων, γ) τον  ρόλο του δικηγόρου  γενικότερα στην προετοιμασία του πελάτη (batna, θεωρία παιγνίων κλπ) και στην στρατηγική αντιμετώπισης των οφειλών, δ) τεχνικές Διαπραγμάτευσης και Διαμεσολάβησης  και ε) βιωματική μάθηση με προσομοιώσεις ρόλων (role plays) σε Διαπραγμάτευση και Διαμεσολάβηση, βασισμένες σε  πραγματικές υποθέσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Δίδακτρα: Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στα 300 €.
Έκπτωση 25% επί των διδάκτρων ( ήτοι δίδακτρα 225 ευρώ ) δικαιούνται όσοι ενδιαφερόμενοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους μέχρι και  την Παρασκευή 6  Μαρτίου.
Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται καφές και  γεύμα στο roof garden του ξενοδοχείου.
Καταβολή των διδάκτρων  με  Κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό:
Ελληνικό κέντρο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Εθνική Τράπεζα: 213/00104482 (ΙΒΑΝ: GR 270110213000104482))
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.    Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
2.    Βεβαίωση δικηγορικής ιδιότητας
Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο, 25 άτομα. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία καταβολής των διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στην κ. Δέσποινα Λυπηρίδου  στα τηλ. 2310 538919 /6984268888 καθημερινά από 09:30 έως 17:30
Φαξ: 2310 538919
Email: info@diamesolavisi.org
Site: www.diamesolavisi.org

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΚΕΔ
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΛΚΕΔ) – ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION HELLENIC CENTRE (ADR Hellenic Centre) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς επίσης και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης περί τη διαμεσολάβηση. Το ΕΛΚΕΔ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2012 και  συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τομέας Διά Βίου Εκπαίδευσης) και προσφέρει με μεγάλη επιτυχία Προγράμματα Εξειδίκευσης  στον τομέα της Τραπεζικής, Οικογενειακής και Ιατρικής Διαμεσολάβησης . Από το 2014 το ΕΛΚΕΔ είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝΚΑΔΑ) , ενός εκ των πέντε λειτουργούντων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών.
Το ΕΛΚΕΔ παρέχει υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους διαμεσολαβητές (διάρκειας 40 ωρών), που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδος, όπως ακριβώς έχουν κάνει και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες)
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των υποψηφίων διαμεσολαβητών έχει προσαρμοσθεί στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική ιδιοσυγκρασία με σαφείς όμως αναφορές στη διεθνή – ευρωπαϊκή εμπειρία. Η εκπαίδευση συνδυάζει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (όπως για παράδειγμα συνδυασμό της νομικής επιστήμης με αυτή της ψυχολογίας, τη θεωρία των συγκρούσεων, τη διαχείριση των συναισθημάτων με έμφαση στη διαχείριση του θυμού και των προσδοκιών, τεχνικές διαπραγματεύσεων, θεωρία παιγνίων κ.λπ.), συντελείται με τη χρήση τόσο ελληνικής όσο και διεθνούς βιβλιογραφίας από διακεκριμένους έλληνες και ξένους καθηγητές και επιστήμονες και δίδει μεγάλη βαρύτητα σε σενάρια προσομοιώσεων – role playing πάνω σε πραγματικές υποθέσεις από την ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα αλλά και τη διεθνή εμπειρία. Επιπροσθέτως, γίνεται εξειδικευμένη αναφορά και διδασκαλία του ελληνικού / ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και του ρόλου του έλληνα παραστάτη δικηγόρου στη διαμεσολάβηση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ
 Η Εύη Αυλογιάρη είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, (CiArb & Ν. 3898/2010), Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (CEDR, ΤΟΟLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του ΑΠΘ (Ιατρική Σχολή – Δ.Π.Μ.Σ.) «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση» με διπλωματική εργασία στην ιατρική και βιοηθική διαμεσολάβηση (βαθμός διπλωματικής εργασίας: 10), σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Tεχνική Διαπραγματεύσεων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και υποψήφια διδάκτωρ του ΑΠΘ (Ιατρική Σχολή) με θέμα «Ιατρική – Βιοηθική Διαμεσολάβηση και Επιρροή της Νευροεπιστήμης στις Συγκρούσεις». Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. από το 2013 έως το 2014 (έχοντας ήδη ολοκληρώσει 17 κύκλους εκπαίδευσης), διευθύντρια κατάρτισης και lead-trainer του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝΚΑΔΑ). Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών του A.D.R. Group UK στην Κύπρο, εκπαιδεύει διαμεσολαβητές και δικηγόρους σε συνεργασία με το Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε Προγράμματα Εξειδίκευσης (τραπεζική, οικογενειακή και ιατρική διαμεσολάβηση) και είναι Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ελ.κ.ε.δ.). Επίσης, έχει διδάξει τεχνικές διαμεσολάβησης στην Εθνική Σχολή Δικαστών, προσκαλείται συχνά και συμμετέχει ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες (UIA 2010, Διεθνής Συνέδριο Διαμεσολάβησης στη Μαδρίτη 2014) καθώς και ως διαμεσολαβήτρια και κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς εμπορικής διαμεσολάβησης (ICC), ενώ παράλληλα είναι πιστοποιημένη IMI advocacy mediation. Από το 1989 ασκεί μάχιμη δικηγορία με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Εμπορικών, Αστικών και Ιατρικών υποθέσεων. Την έχουν εμπιστευθεί αρκετές πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στις διαπραγματεύσεις συμβολαίων και συμβάσεων καθώς και στην διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών τους με τρίτους. Έχει διαμεσολαβήσει επίσης στο εξωτερικό σε επίλυση διαφορών ιατρικού σφάλματος. Είναι ένθερμος υποστηρικτής της Διαμεσολάβησης και γενικότερα των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, είναι ειδικός σύμβουλος ADR και ενθαρρύνει την εναλλακτική επίλυση των διαφορών, ενεργώντας άλλοτε ως Διαμεσολαβητής και άλλοτε ως πληρεξούσιος δικηγόρος των μερών. Εξειδικεύεται κυρίως σε θέματα Ιατρικής και Βιοηθικής Διαμεσολάβησης – μία νέα πτυχή της Διαμεσολάβησης παγκοσμίως. Ήδη από το έτος 2007 αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε σημαντικό αριθμό Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Ημερίδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με το θεσμό της Διαμεσολάβησης, τη Δωρεά Οργάνων, τις Μεταμοσχεύσεις, αλλά και τη Νομική Διάσταση της Ιατρικής και Οδοντιατρικής πράξης.
 

Σχόλια