Ενημέρωση για την προσφυγή στη Διεθνή Διαιτησία κατά της Κύπρου

0

Σας ενημερώνουμε ότι  την Τετάρτη στις 18 Σεπτεμβρίου στις 17:00 στο Ξενοδοχείο «KING GEORGE”  έλαβε χώρα η ανακοίνωση έναρξης συνεργασίας των δικηγορικών γραφείων «KYROS LAW OFFICES”, με γραφεία στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, και της καταξιωμένης διεθνώς δικηγορικής εταιρείας  «GRANT & EISENHOFER”. Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση επιλεγμένων επενδυτών, για τις δυνατότητες προσφυγής τους σε νομική υποστήριξη στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, ιδίως κατόπιν της Ομαδικής Προσφυγής στην Διεθνή Διαιτησία κατά της Κυβέρνησης της Κύπρου που τα γραφεία μας από κοινού ήδη προετοιμάζουν για κατάθεση. (www.apozimiosi.gr)

Παρόντες  ήταν εκτός των ομιλητών δικηγόρων, οι κ.κ. Konstantine Kyros, (KYROS LAW Boston), Ceitlin Moyna, (GRANT & EISENHOFER)  Richard Schriffrin (GRANT & EISENHOFER)

Τα βιογραφικά όλων των δικηγόρων είναι ανηρτημένα στις ιστοσελίδες: www.kyroslawoffices.gr, www.kyroslaw.com, www.gelaw.com(www.apozimiosi.gr)

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής:
• Προσφυγή στη Διεθνή Διαιτησία κατά της Κύπρου
• Νομοθεσία FCPA (χρηματική επιβράβευση καταγγελλόντων τη διαφθορά από τα Αμερικανικά Δικαστήρια

Όποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί περαιτέρω, μπορεί να υποβάλλει αίτημα στο www.apozimiosi.gr ή να καλέσει στο 210-3633104.

Με τιμή

Γιάννης Κυριακόπουλος, Μαρία Σκιαδιώτη, Δικηγόροι
Υπεύθυνη Επικοινωνίας:  Σοφία Μαύρου,
τηλ.: 210.3633104

Σχόλια