Αίτημα παράτασης της διαβούλευσης του ν/σ για τη διεθνή προστασία από την ΕΕΔΑ

Αίτημα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

0

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως του ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η EEΔA έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το ζήτημα της διεθνούς προστασίας, αναδεικνύοντας θεσμικές ελλείψεις και οργανωτικές ανεπάρκειες, αλλά και διατυπώνοντας συγκεκριμένες συστάσεις προς την Ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επιπλέον, η ΕΕΔΑ έχει επανειλημμένα στηλιτεύσει περιπτώσεις κακής νομοθέτησης, οι οποίες καταλαμβάνουν και περιπτώσεις όπου ο χρόνος που καταλείπεται για διαβούλευση είναι ανεπαρκής.Ασφαλώς, η νομοθετική αποκατάσταση των προβλημάτων της παροχής διεθνούς προστασίας, με γνώμονα τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Είναι, όμως, προς το συμφέρον της Πολιτείας η ρύθμιση αυτή να αποτελεί προϊόν ουσιαστικής συζήτησης επί των επιμέρους θεμάτων.
Η θέση σε δημόσια διαβούλευση εντός μόλις τεσσάρων εργάσιμων ημερών της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σας υπό τον τίτλο: «Περί Διεθνούς Προστασίας, Διατάξεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας, ενοποίηση διατάξεων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, αναδιάρθρωση δικαστικής προστασίας αιτούντων άσυλο και άλλες διατάξεις» καθώς και της αντίστοιχης αιτιολογικής έκθεσης, δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την εύλογη απαίτηση.

Σε συνέχεια των παραπάνω, και δεδομένης της σπουδαιότητας των υπό ρύθμιση ζητημάτων, σας καλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο παράτασης του χρόνου διαβούλευσης, προκειμένου τόσο η ΕΕΔΑ όσο και η Κοινωνία των Πολιτών να έχουν την ουσιαστική δυνατότητα μελέτης και σχολιασμού της σημαντικής νομοθετικής σας πρωτοβουλίας.

Είμαστε σίγουροι πως ομονοούμε στο ότι η διαβούλευση πρέπει να έχει ουσιαστικό και όχι προσχηματικό χαρακτήρα.Σας διαβεβαιώνουμε ότι η ΕΕΔΑ θα στέκεται πάντοτε αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας σε κάθε ζήτημα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με τιμή,
Μαρία Γαβουνέλη
Αν. Καθηγήτρια,