Ευκαιρίες χρηματοδότησης για Έλληνες ερευνητές και Επιχειρήσεις – Ενημερωτική Ημερίδα από το ALBA Graduate Business School σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Το ALBA Graduate Business School, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Ευκαιρίες χρηματοδότησης στο ερευνητικό πεδίο των Κοινωνικο-Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου PLATONplus (www.platonplus.net), την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008 στις εγκαταστάσεις του ALBA, στη Βουλιαγμένη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και η αύξηση της ελληνικής συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν η κα Λουίζα Αναστοπούλου, Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Διεύθυνση “”Κοινωνικό-οικονομικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών”” η οποία και θα παρουσιάσει την νέα πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων για το 2009 στις Κοινωνικό-Οικονομικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές καθώς και εκπρόσωποι του ΕΚΤ, υπεύθυνοι για την Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε.. Η παρουσίαση θα επιτρέψει στους έλληνες ερευνητές να συλλέξουν, να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν πολύτιμες πληροφορίες προκειμένου να διερευνήσουν πιθανούς ερευνητικούς τομείς χρηματοδότησης.

Η Ημερίδα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες από διαφορετικά πεδία να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε ποικίλες ερευνητικές θεματικές ενότητες ενισχύοντας έτσι πιθανές συνεργασίες μεταξύ Ερευνητών Κοινωνικό-Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Ερευνητών από άλλα πεδία. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας από συμμετέχοντες ανά ερευνητική θεματική ενότητα και θα πραγματοποιηθούν κλειστές συζητήσεις όπου θα προκύψουν ιδέες για έργα προς χρηματοδότηση. Οι ιδέες αυτές στην συνέχεια θα παρουσιαστούν στην εκπρόσωπο της Ε.Ε και θα δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την επιτυχή υποβολή ελληνικών προτάσεων.

Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητές Πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση στο ερευνητικό πεδίο των Κοινωνικό-Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Δημήτρη Γαρδικιώτη στο ALBA Graduate Business School, email: dgardiki@alba.edu.gr, τηλ: 210 8964531-8.

Σχόλια