Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Προκήρυξη Θέσεων

0

1. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Πληροφορίες:   http://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/1973

2. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή Πληροφορίες: http://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/2232

Σχόλια