Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

0

Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation – ΕΜΑ) είναι το κύριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Global Campus of Human Rights (GC). Το Global Campus είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο αριστείας που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο την επιδίωξη της συνεχούς προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού μέσω της εκπαίδευσης, της εξειδικευμένης κατάρτισης και συνεργασίας για την έρευνα σε διεθνές επίπεδο, διαμέσου ενός δικτύου περιφερειακών συνεργατών. Η κύρια έδρα του Global Campus βρίσκεται στη Βενετία/Ιταλία, ενώ οι έδρες των περιφερειακών συνεργατών βρίσκονται στην Αργεντινή, την Αρμενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον Λίβανο, τη Νότια Αφρική και την Ταϊλάνδη.
Το ΕΜΑ είναι ένα εντατικό ετήσιο ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εκπαιδεύει κάθε χρόνο περίπου 90 πτυχιούχους στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Ιδρύθηκε το 1997 χάρη στο όραμα 10 πρωτοπόρων Πανεπιστημίων και είναι το παλαιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το ΕΜΑ βασίζεται στη συμμετοχή 41 Πανεπιστημίων και Κέντρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει μια προσέγγιση στη μάθηση, η οποία είναι προσανατολισμένη στην πράξη και συνδυάζει νομικές, πολιτικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Πρόκειται για διεπιστημονικό Πρόγραμμα, που περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, φροντιστήρια, συνεδρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, άσκηση με επίσκεψη στο πεδίο (field trip) και ατομική έρευνα.
Το ΑΠΘ είναι, διά της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ, ένα από τα ιδρυτικά Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Διάρθρωση του Προγράμματος
Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα: κατά το πρώτο εξάμηνο (από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο) τα μαθήματα διεξάγονται στη Βενετία (Lido), ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο (από Φεβρουάριο έως Ιούλιο), οι φοιτητές μετακινούνται σε ένα από τα 41 συμμετέχοντα Πανεπιστήμια σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης –με την προϋπόθεση να βρίσκεται σε άλλη χώρα από τη δική τους– για να παρακολουθήσουν μαθήματα σε εξειδικευμένο τομέα της επιλογής τους και να αναλάβουν, υπό την εποπτεία ενός καθηγητή, έρευνα που οδηγεί στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής τους.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων και της μεταπτυχιακής διατριβής οδηγεί στη λήψη του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Διπλώματος (επιπέδου Master) στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό, το οποίο απονέμεται από κοινού από τα Πανεπιστήμια του GC/EMA που έχουν επικυρώσει τη σχετική Συμφωνία (Joint Degree Agreement).

Με τη λήψη του Διπλώματος αυτού δημιουργούνται για την πλειονότητα των αποφοίτων δυνατότητες εργασίας σε οργανισμούς σχετικούς με τα δικαιώματα του ανθρώπου (κυβερνητικούς ή μη-κυβερνητικούς, διεθνείς ή εθνικούς) είτε στα Γραφεία των οργανισμών, είτε και σε αποστολές πεδίου (παρακολούθηση εκλογικών διαδικασιών, παρακολούθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνείς συνεργασίες). Ένας αριθμός αποφοίτων ασχολούνται με δραστηριότητες σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών της χώρας τους ή εργάζονται σε διεθνή ιδρύματα. Ορισμένοι απόφοιτοι ακολουθούν περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές και έρευνα, ενώ κάποιοι είναι πλέον εκπρόσωποι του ΕΜΑ σε Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Κατά τα προηγούμενα χρόνια, το Global Campus έχει διευκολύνει την είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας στον τομέα που αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου μέσω δύο επιτυχημένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης: το EMA Internship Programme και το GC EU-UN Fellowship Programme.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Το ΕΜΑ είναι ανοιχτό στους πολίτες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία της επιλογής είναι τα εξής: η ακαδημαϊκή ικανότητα και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η επαγγελματική/εθελοντική εμπειρία, η γλωσσική επάρκεια και τα κίνητρα συμμετοχής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο υψηλών προδιαγραφών σε πεδίο σχετικό με τα δικαιώματα του ανθρώπου –όπως το Δίκαιο, οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες– που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 180 μονάδες ECTS. Η αποδεδειγμένη επάρκεια στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα (ειδικότερα γίνονται δεκτά τα πτυχία FCE ή CAE, IELTS 6+ ή TOEFL 79+). Αν και δεν προαπαιτείται, η ικανότητα κατανόησης διαλέξεων και ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων στη γαλλική γλώσσα, αποτελεί σαφές πλεονέκτημα για τη συμμετοχή σε αυτό. Χρήσιμη, επίσης, θεωρείται η πρακτική εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διακυβερνητικούς, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.
Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν την τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία τους. Η τελική αποδοχή τους στο ΕΜΑ θα είναι δυνατή, εφόσον προσκομίσουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη λήψη του πτυχίου τους (μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020).

Δίδακτρα και δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης
Για τη συμμετοχή στο ΕΜΑ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα δίδακτρα είναι 5.650€ και το ποσό για την προώθηση της αίτησης 50€ (το ποσό αυτό καταβάλλεται από όλους τους υποψήφιους πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους). Η αίτηση συμμετοχής γίνεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του European Master:
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/how-to-apply.html

Τα δίδακτρα καλύπτουν τα ακόλουθα: το σύνολο των μαθημάτων του ΕΜΑ, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου εξαμήνου, το διδακτικό υλικό του πρώτου εξαμήνου, την ενισχυτική διδασκαλία, την πρόσβαση στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του Global Campus, την ατομική πρόσβαση στο κλειστό πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) του Προγράμματος, τη χρήση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών και του χώρου ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο), καθώς και την επίσκεψη στο πεδίο (field trip) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Το Global Campus of Human Rights δεν προσφέρει πλήρεις υποτροφίες. Μόνο ένας μικρός αριθμός φοιτητών μπορεί να επωφεληθεί από μία περιορισμένη οικονομική υποστήριξη με τη μορφή μερικής συμβολής που αφορά το κόστος διαβίωσης και/ή με ολική ή μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα (κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος χορηγήθηκαν οκτώ υποτροφίες). Εφόσον η συμμετοχή κάποιου υποψηφίου στο Πρόγραμμα του ΕΜΑ εξαρτάται από την παροχή οικονομικής υποστήριξης, αυτό θα πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια στη φόρμα αίτησης οικονομικής βοήθειας.

Οι φοιτητές έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα διαβίωσης και διαμονής τους, πριν από την άφιξή τους στη Βενετία (υπολογίζονται σε τουλάχιστον 850 ευρώ το μήνα). Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για τη στέγασή τους, τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου στη Βενετία (όπου το γραφείο του ΕΜΑ παρέχει συμβουλές και προτάσεις σχετικά με τα καταλύματα), όσο και κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σε ένα από τα 41 συμμετέχοντα Πανεπιστήμια.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση online και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της έτοιμης φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του EMA.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, σε συνεχή βάση, σε δύο κύκλους:

Προθεσμία πρώτου κύκλου: 3 Φεβρουαρίου 2020
Προθεσμία δεύτερου κύκλου: 30 Μαρτίου 2020
Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες:
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html
https://gchumanrights.org/ema-toolkit

E-mail (Γραμματεία του ΕΜΑ): ema.secretariat@gchumanrights.org

Σχόλια