Εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης “Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου”

0

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιούνται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τα παρακάτω εξ αποστάσεως προγράμματα Γλωσσικής Κατάρτισης για τη Γαλλική γλώσσα, με επιστημονικά υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. κα Ευαγγελία Μουσούρη.

«Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 1»

– Το νομικό πλαίσιο

– Τα νομικά επαγγέλματα

– Επαγγελματική αποκατάσταση

«Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 2»

– Ευρωπαϊκό Δίκαιο

– Διεθνές Δίκαιο

– Εργατικό Δίκαιο

«Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 3»

– Εμπορικό Δίκαιο

– Συνταγματικό Δίκαιο

– Διοικητικό Δίκαιο

– Ποινικό Δίκαιο

Οι προκηρύξεις των προγραμμάτων υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. στους εξής συνδέσμους:

http://diaviou.auth.gr/francais_juridique_1_e-learning_b

http://diaviou.auth.gr/francais_juridique_2_e-learning

http://diaviou.auth.gr/francais_juridique_3_e-learning
 

Σχόλια