Φ. Σπυρόπουλος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2018

0

Η νέα έκδοση του βιβλίου αυτού, παρέχει ένα πλήρες πλαίσιο του Ελληνικού συνταγματικού δικαίου, ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της εκτελεστικής του Συντάγματος νομοθεσίας και της συνταγματικής νομολογίας.

Ο σκοπός του βιβλίου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους σπουδαστές, τους δικηγόρους, και εν γένει σε όλους τους νομικούς της θεωρίας και της πράξης, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, για μια κατά το δυνατόν εξαντλητική γνώση των αρχών, των κανόνων και των θεσμών του ισχύοντος στην Ελλάδα συνταγματικού δικαίου.