Γενικές Αρχές των Ενδίκων Μέσων

0

Από τις εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας κυκλοφορεί το εγχειρίδιο “Γενικές αρχές των ενδίκων μέσων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας” του Λάμπρου Δ. Σινανιώτη.

Στο βιβλίο ο Λάμπρος Δ. Σινανιώτης αναπτύσσει συνδυαστικά το δίκαιο των ενδίκων μέσων του ΚΠολΔικ, ώστε να γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η λειτουργία των ενδίκων μέσων και η ορθή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

Οι “Γενικές αρχές των ενδίκων μέσων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας” είναι απαύγασμα μακροχρόνιας ενασχόλησης του συγγραφέα με τη δικονομική θεωρία και την άσκηση δικηγορίας και ως εκ τούτου είναι χρήσιμο τόσο στους ασχολούμενους με τη θεωρία της δικονομίας όσο και στους δικηγόρους.

Συνιστά συνέχεια σειράς εργασιών του Λάμπρου Δ. Σινανιώτη στο πεδίο του δικονομικού δικαίου, όπως τα βιβλία “Η νομιμοποίησις των διαδίκων κατά τον ΚΠολΔικ”, “Ειδικές διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔικ”, “Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔικ”, “Ερμηνεία Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας” (3 τόμοι).