Η αποποίηση κληρονομιάς υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης

0

Από τις εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας κυκλοφορεί η μονογραφία “Η αποποίηση κληρονομιάς υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης” του Βασίλη Βάθη, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης, η αποδοχή πολλών κληρονομιών έχει καταστεί ασύμφορη. Η μείωση της αξίας των ακινήτων, οι δυσβάστακτοι φόροι που πλήττουν την ακίνητη περιουσία, αλλά και οι φόροι κληρονομιών, όταν πρόκειται για συγγενείς απώτερων τάξεων ή για εξωτικούς, έχουν ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση των αποποιήσεων κληρονομιών. Το σύστημα κληρονομικής διαδοχής του Aστικού Kώδικα είναι δομημένο βάσει της αρχής ότι «αι κληρονομίαι κατά κανόνα γίνονται αποδεκταί». Η de facto ανατροπή αυτής της παραδοχής έχει δημιουργήσει μείζονα νομικά προβλήματα, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κληρονόμοι δεν γνωρίζουν τις αυστηρές προθεσμίες του κληρονομικού δικαίου και την τυπικότητα που διέπει την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς. Συγχρόνως παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των διαδοχικών αποποιήσεων, γεγονός το οποίο γεννά πρόσθετες δυσκολίες για τον εντοπισμό του τελικού κληρονόμου και τον προσδιορισμό της κληρονομικής του μερίδας.

Στη μονογραφία επιχειρείται μία προσέγγιση όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με τις αποποιήσεις κληρονομιών και απασχολούν τη θεωρία και τη νομολογία. Προτείνονται ιδίως λύσεις για τα ζητήματα της πλάνης περί το δίκαιο και των αποτελεσμάτων της αποποίησης, τόσο από πλευράς θετικού δικαίου όσο και de lege ferenda.

Σχόλια