Η ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης

0

Συγκριτική έρευνα ποινικών αποφάσεων ΑΠ ετών 2008-2011 και 1998: ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση

Συγγραφέας: Κώστας Κοσμάτος

Η αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας (και) με ποινικά μέτρα επέφερε ουσιαστικές μεταβολές ως προς τον μέχρι τότε «αντιπροσωπευτικό» ύποπτο, κατηγορούμενο και καταδικασθέντα: κοινή πεποίθηση αποτελεί ότι πλέον καθένας μπορεί να γίνει παραβάτης του ποινικού νόμου.

Περαιτέρω η γνωστή εγκληματικότητα μετατοπίζεται, με σαφή αύξηση του «οικονομικού» εγκλήματος, με εμφάνιση (και) στα υψηλά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Διάχυτη διαπίστωση όλων όσων ασχολούνται με την απονομή της ποινικής δικαιοσύνη στην χώρα μας αποτελεί η σαφής τάση αυστηροποίησης της νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, ως απόρροια αιτήματος της κοινής γνώμης. Την επίδραση της τάσης αυτής στην ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε στην ερευνητική μας εργασία.

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως βασικό αντικείμενο την καταγραφή, την παρουσίαση, την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των αποφάσεων των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου που εκδόθηκαν τα έτη 2008-2011, ενώ επιχειρείται η συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των αντίστοιχων ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου που εκδόθηκαν το 1998, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις.

ΑΘΗΝΑ:  Ιπποκράτους 23 – T.K. 10679 – Τηλ. 210 33 87 500 – Fax 210 33 90 075 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: – Φράγκων 1 – Τ.Κ. 54626 Τηλ. 2310 535 381- Fax 2310 546 812 – Εθνικής Αμύνης 42 – Τ.Κ. 54621 – Τηλ. 2310 244 228, 9 – Fax 2310 244 230

http://www.sakkoulas.gr | e-mail: info@sakkoulas.gr

Σχόλια