Οι Αγοραπωλησίες Πλοίων και τα Συμφωνητικά τους

0

Στις 17 Μαΐου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Βασικός στόχος του 8ωρου σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι πιο συνηθισμένου τύπου συμβάσεις αγοραπωλησίας πλοίων και να εξηγηθούν η δομή και οι κύριες ρήτρες τους. Επίσης θα αναλυθεί η πρακτική διάσταση βασικών θεμάτων που εγείρονται κατά την διαπραγμάτευση, σύνταξη και διάρκεια ισχύος των σχετικών συμβάσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και τραπεζών και S&P Brokers.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Τρόποι κτήσης πλοίου
• Δομή και περιεχόμενο σύμβασης ναυπήγησης
• Βασικοί τεχνικοί, οικονομικοί και νομικοί όροι
• Είδη συμφωνητικών αγοράς και πώλησης
• Διαπραγμάτευση και επίτευξη συμφωνίας
• Βασικές ρήτρες
• Κύρια στάδια μιας αγοραπωλησίας πλοίου
• Ολοκλήρωση συμφωνίας
• Επίλυση διαφορών
• Διάλυση πλοίων
• Πράσινη ανακύκλωση και νέες τάσεις
• Παρουσίαση σχετικών τύπων συμβάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλ. 2103680006, ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: training@hau.gr

Σχόλια