Ι. Ρόκας, Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο

0

Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι τον Ιούλιο 2016 με τις τελευταίες ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις, αναλύει σε 1391 σελίδες και σε χιλιάδες παραπομπές στην αντίστοιχη νομολογία και βιβλιογραφία, που περιβάλλουν το σύγχρονο συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο.

Το έργο απαρτίζεται από έξι τμήματα:
1. Την γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης, που περιέχει και ειδικά θέματα ανταγωνισμού, αντασφάλισης, σχέσης με την κοινωνική ασφάλιση,
2. το γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, το κοινό δίκαιο για όλα τα είδη ασφάλισης,
3. την ασφάλιση πραγμάτων/ αγαθών,
4. την ασφάλιση αστικής ευθύνης,
5. την θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση και
6. την ασφάλιση προσώπων.

Αναλύεται εξαντλητικά η διείσδυση του δικαίου και των αρχών της προστασίας του καταναλωτή και των προσωπικών δεδομένων του ασφαλισμένου στο συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ισότητας, ενώ παράλληλα αναλύεται το ελληνικό και διεθνές δίκαιο των εμπορικών και μεγάλων ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και το δίκαιο των επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφαλιστική σύμβαση.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι περιλαμβάνει δεκάδες θέσεις σε κρίσιμα θέματα του ασφαλιστικού δικαίου, στα οποία δεν είχε πάρει θέση το ελληνικό ασφαλιστικό δίκαιο μέχρι σήμερα.

Σχόλια