ΙΑΒ: Ανακοίνωση για το αγγελιόσημο

0

Σε συνέχεια του δημοσιευθέντος ασφαλιστικού νομοσχεδίου (25/6/2010) και ειδικότερα του άρθρου 68 αυτού σχετικά με την «Ασφάλιση των συντακτών ηλεκτρονικών εφημερίδων» και την εξ αυτής εφαρμογή του αγγελιοσήμου στο Διαδίκτυο, ο Οργανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας (Interactive Advertising Bureau Hellas), τονίζει τα εξής:
Το δημοσιευθέν Σχέδιο Νόμου αντιβαίνει σε βασικές συνταγματικές αρχές, προσκρούει στο Eυρωπαϊκό Kοινοτικό Δίκαιο και οδηγεί σε συνθήκες συσσώρευσης πλούτου σε συγκεκριμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς αλλοιώνοντας ουσιαστικά τον ιδρυτικό-ανταποδοτικό τους χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα:
Α. Αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στο περιβάλλον της διαφημιστικής αγοράς μεταξύ ιστοσελίδων ελληνικών εταιριών, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.
Β. Προσκρούει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο καλλιεργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στο περιβάλλον της διαφημιστικής αγοράς και οδηγώντας τις ελληνικές ιστοσελίδες σε σαφώς δυσμενέστερη θέση έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.
Γ. Η αέναη αναμετάδοση του περιεχομένου του Διαδικτύου, σε συνδυασμό με τη μη πεπερασμένη διαφημιστική εκμετάλλευση αυτού, οδηγεί σε πλεονάσματα των κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών που προσομοιάζουν με την αποταμιευτική λογική των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε αντίθεση με τον ιδρυτικό τους σκοπό, που βασίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας.
Σημ. Τα παραπάνω αναλύονται εκτενώς στη σχετική Γνωμοδότηση του Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Κρεμαλή που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΑΒ Hellas (http://www.iab.gr/aggeliosimo.pdf)
Στα συγκεκριμένα φαινόμενα στρέβλωσης οδηγεί η απόπειρα «εθνικής» περιχαράκωσης του κατ εξοχήν παγκόσμιου Μέσου και η αντίληψη ότι είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή του αγγελιοσήμου, ενός κοινωνικού πόρου (έμμεσου φόρου υπέρ τρίτων), η νομιμότητα του οποίου αμφισβητείται.
Ως εκ τούτου, το ΙΑΒ Ηellas, εκπροσωπώντας το σύνολο της αγοράς της Διαδραστικής Επικοινωνίας και Διαφήμισης, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη συγκεκριμένη διάταξη που πλήττει βάναυσα την ελληνική επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο και θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την υγιή και απρόσκοπτη ανάπτυξη του ελληνικού “”επιχειρείν”” στα Νέα Μέσα.

Σχόλια