IAB Hellas για τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί πιθανής επιβολής Αγγελιοσήμου στο Internet

0

Σε συνέχεια των πρόσφατων δημοσιευμάτων περί επιβολής αγγελιοσήμου στο Internet, το IAB Hellas διευκρινίζει πως επί του παρόντος, δεν έχει θεσπιστεί καμία τέτοια διάταξη.

Το IAB Hellas με την ευκαιρία αυτή επιθυμεί να υπενθυμίσει τις πάγιες θέσεις του πάνω στις σοβαρές συνέπειες που θα είχε πιθανή τέτοια εξέλιξη στην ανακοπή της ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς της ψηφιακής διαφήμισης, δημιουργώντας αντικίνητρο τόσο σε ελληνικές εταιρείες τόσο σε ελληνικές εταιρείες όσο αι σε ξένους διαφημιζόμενους, απέναντι σε ενα πρωτοφανές για το Δυτικό Κόσμο καθεστώς.

Πιθανή επιβολή θα προσέκρουε σε σειρά αδυναμιών – λόγω της ιδιαίτερης φύσης του Μέσου – στον ακριβή ορισμό τόσο της διαφήμισης (και της κοστολόγησής της) αλλά και των ιστοσελίδων ενημερωτικού περιεχομένου. Τα σχετικά νομικά ζητήματα είναι δαιδαλώδη ενώ οι όποιες δημοσιευμένες (είτε εκουσίως είτε μέσω διαρροών) γνωμοδοτήσεις δυστυχώς είναι επιφανειακές, μονομερείς ενώ καταδεικνύουν άγνοια της φύσης και λειτουργίας του Διαδικτύου.

Ίσως πλέον κρίσιμα, μια τέτοια κίνηση, όπως πολλάκις το IAB Hellas έχει τονίσει στο παρελθόν, θα ερχόταν σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, καλλιεργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε δύο επίπεδα: πρώτον, οι έλληνες διαφημιζόμενοι θα είχαν κίνητρο να επιλέξουν ξένες ιστοσελίδες αντί των ελληνικών για την προβολή τους, ενώ δεύτερον, και ανάμεσα στις ελληνικές ιστοσελίδες, οι πελάτες θα είχαν κίνητρο να επιλέξουν αυτές που δεν προσφέρουν (και) ειδησεογραφία, πλήττοντας εξαντλητικά τα έσοδα όσων επενδύουν στην ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών αναλυτικής ενημέρωσης, και παραβαίνοντας τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Το ΙAB Hellas έχει έρθει αντιμέτωπο πολλάκις στο παρελθόν με το θέμα αυτό, και με επιτυχία έχει συμβάλλει ώστε να αποφευχθεί επιβολή αγγελιοσήμου, ή οποιασδήποτε άλλης άδικης επιβάρυνσης, ενώ συνεχιζει κάθε δυνατή και νόμιμη προσπάθεια για την προάσπιση των συμφερόντων της αγοράς που αντιπροσωπεύει, όντας ήδη σε επαφή με λοιπούς φορείς της αγοράς τους οποίους επίσης επηρρεάζει πιθανή τέτοια εξέλιξη, εκπροσώπους της Πολιτείας.

Όπως δηλώνει ο κ. Marco Struecker, Πρόεδρος του IAB Hellas: “Επιθυμούμε άμεσα να ξεκαθαρίσουμε την αναστάτωση και τη σύγχυση την οποία έχουν ήδη προκαλέσει στην αγορά μας τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί επιβολής αγγελιοσήμου στις διαφημίσεις στο Internet. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει επί του παρόντος.

Παράλληλα, καλούμε την Πολιτεία να εισακούσει τα σοβαρά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα της αγοράς μας, η οποία αγωνίζεται να επιβιώσει και να αναπτυχθεί υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Πιθανές επιβαρύνσεις οποιουδήποτε χαρακτήρα οξύνουν σε ακραίο βαθμό τον ήδη υφιστάμενο ανταγωνισμό που βιώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, χωρίς να συμβάλλουν ουσιαστικά ούτε κατά το ελάχιστο στην εξυγείανση των Ταμείων.”

Παράλληλα, την εξέλιξη παρακολουθεί από κοντά και το IAB Europe, ο πανευρωπαϊκός φορέας ψηφιακής διαφήμισης, κρατώντας ενήμερα τα 27 εθνικά γραφεία IAB σε όλη την Ευρώπη αλλά και τα 43 corporate μέλη του, μεταξύ των οποίων και μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα και content providers όπως BBC, CNN, News Corporation, Viacom Media Networks Int’l, Hi-Media, Sanoma Digital, Prisa, Google, Yahoo!, Microsoft Europe, AOL Advertising Europe κ.ά.

“Το IAB Europe αποδοκιμάζει κατηγορηματικά οποιαδήποτε επιβάρυνση στο Internet που θα επηρρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του, πλήττοντας έντονα το ψηφιακό μέλλον της χώρας. Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να δημιουργήσει ευνοΙκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητς καθώς τόυτη αποδεδειγμένα δημιουργεί πλήθος νέων θέσεων εργασίας και έσοδα από φόρους. Το IAB Europe θα συμβουλευθεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στο θέμα αυτό” δήλωσε ο Alain Heureux, Πρόεδρος του IAB Europe.

 

Σχόλια