ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ: Κύκλος Εκπαίδευσης Ιουνίου 2015

0

Με ιδιαίτερη τιμή σας ανακοινώνουμε ότι το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.) » συνεχίζει και τον μήνα Ιούνιο του 2015 (22-27.6) τα πιστοποιημένα από το Υπουργείου Δικαιοσύνης Προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης Διαμεσολαβητών στην Αλεξανδρούπολη.
   
Πληροφορίες:
Εκπαίδευση : 22-27. Ιουνίου 2015 
Διάρκεια  : 6 ημέρες πλήρους εκπαίδευσης
Έναρξη προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων : 20/04/15
Λήξη προθεσμίας υποβολής  αιτήσεων : 30/05/2015
Απευθύνεται σε : δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ιατρούς, οικονομολόγους, ασφαλιστές, υπεύθυνους ανθρωπίνου δυναμικού επιχειρήσεων, διευθυντές εταιριών, τραπεζικούς υπάλληλους και σε λοιπούς  ενδιαφερόμενους.
Κόστος εκπαίδευσης: 1.450 Eυρώ

Το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. παρέχει υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους διαμεσολαβητές, σύμφωνα με το Ν. 3898/2010, σε συνεργασία με το  Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – ΕΛ.Κ.Ε.Δ.,  οι οποίες ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας. Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης παρέχεται στην ελληνική γλώσσα και είναι το μοναδικό, στο οποίο οι υποθέσεις εργασίας βασίζονται και στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική. Η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεται από έμπειρη ομάδα εκπαιδευτών του ΕΛ.Κ.Ε.Δ. με βασικές εκπαιδεύτριες την Εύη Αυλογιάρη (Δικηγόρο – Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με εξειδίκευση στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση συγκρούσεων)  και την Δώρα Θανασούλη (Δικηγόρο – Ψυχολόγο, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με εξειδίκευση στη διαχείριση συναισθημάτων μέσω ψυχολογικών τεχνικών), σε χώρο υψηλού επιπέδου αισθητικής και τεχνολογίας.

Πληροφορίες /εκδήλωση ενδιαφέροντος :
Email: info@nikimediation.gr
Ιστοσελίδα: www.nikimediation.gr
Τηλ:  25510-53263 από 11:00 έως 13:00  και 25510-82170 από 18.30-20.30 εργάσιμες ημέρες κ. Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου

                                                                   

  
                                                                        Ο Πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α
                                                                               Ιωάννης Ζαμπούκης