Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Νομολογία κατ’ άρθρον – 2η έκδοση

0

Από τις εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας κυκλοφορεί σε 2η εμπλουτισμένη και ενημερωμένη έκδοση ο “Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Νομολογία κατ’ άρθρον.” με επιστημονική εποπτεία του Νικόλαου Κ. Ανδρουλάκη, σε επιστημονική επιμέλεια των Θεοχάρη Δαλακούρα, Ιωάννη Γιαννίδη και Ηλία Αναγνωστόπουλου και σε επιμέλεια έκδοσης του Δημήτριου Βούλγαρη.

Σε αυτό το μοναδικό στο είδος του έργο, καταγράφεται κατ’ άρθρον η  νομολογία που αφορά στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έχουν ληφθεί υπόψιν όχι μόνο αποφάσεις και βουλεύματα δικαστηρίων, αλλά και γνωμοδοτήσεις ή διατάξεις εισαγγελέων, ανακριτικές αναφορές, ακόμα δε και πορίσματα ανεξάρτητων αρχών, εφόσον επηρεάζουν την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα. Επίσης γίνεται αναφορά και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η παρούσα, 2η έκδοση του έργου είναι ενημερωμένη με την δημοσιευμένη στα νομικά περιοδικά νομολογία έως και τον Νοέμβριο του 2018 και σημαντικά εμπλουτισμένη με πρόσφατες ή και παλαιότερες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξάλλου, στη νέα έκδοση δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην περιπτωσιολογική παράθεση νομολογίας επί κρίσιμων άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (όπως π.χ. στα άρθρα 139 και 170 ΚΠΔ). Χάρη όμως στη βελτιωμένη δομή και παρουσίαση της νομολογίας, η νέα έκδοση διατηρεί τον αριθμό σελίδων της προηγούμενης.

Το περιεχόμενο της νομολογίας αποδίδεται με τρόπο συστηματικό, συνοπτικό και ευανάγνωστο. Για τον λόγο αυτόν, προτιμήθηκε η ελεύθερη –χωρίς ωστόσο αλλοιώσεις– απόδοση του περιεχομένου των αποφάσεων και όχι η αυτούσια παράθεση του κείμενου τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στην παρουσίαση των ερμηνευτικών ζητημάτων αντί για την παράθεση όλων των σχετικών αποφάσεων. Όπου υφίστανται αντιτιθέμενες απόψεις, παρατίθεται στο κυρίως κείμενο πρωτευόντως η κρατούσα νομολογία, ενώ οι αντίθετες αποφάσεις (“contra”) αναφέρονται παρενθετικά, έπειτα από τις αποφάσεις της κρατούσας γνώμης.