Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας & συναφή νομοθετήματα

0

Από τις εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας κυκλοφορεί o “Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας & συναφή νομοθετήματα” (ενημέρωση Μάιος 2018) σε επιμέλεια έκδοσης Πολυτίμης-Άννας Οικονόμου, μέρος της σειράς “Κώδικες Τσέπης”.

Η 6η έκδοση του έργου “Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας & συναφή νομοθετήματα” κατέστη επιβεβλημένη μετά τις εκσυγχρονιστικές αλλαγές που επήλθαν αφενός μεν στον ίδιο τον ΚΟΚ με σειρά νόμων, εκ των οποίων τελευταίος υπήρξε ο Ν. 4530/2018, αφετέρου δε στα παρεμφερή νομοθετήματα σχετικά με την εν γένει οδική κυκλοφορία και συμπεριφορά με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων, κυρίως σε συμμόρφωση προς Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Σκοπός της παρούσας ευσύνοπτης συλλογής είναι να καταγράψει και να συστηματοποιήσει τα σημαντικότερα σχετικά με την οδική κυκλοφορία νομοθετήματα, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερεις ευρύτερες θεματικές ενότητες: (α) Στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999), (β) στην Οδική Συμπεριφορά (Κ.Υ.Α. οικ. 21504/2601/11.4.2007, Κ.Υ.Α. 2500/15/135-ι΄/6.9.2011, Π.Δ. 70/2014), (γ) στην Εκπαίδευση και Εξέταση Οδηγών (Π.Δ. 51/2012, Υ.Α. Α3/οικ. 50984/7947/22.11.2013) και (δ) στην Οδική Ασφάλεια (Π.Δ. 287/2001, Ν. 3446/2006). Στο τέλος του έργου παρατίθεται ο “Πίνακας Σχεδίων Πινακιδίων Σήμανσης Οδών”.

Σχόλια