Κυκλοφόρησε το 2ο τεύχος 2014 του περιοδικού «Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας»

0

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η επιλογή της ύλης διαμορφώνεται με κύριο κριτήριο τη νομολογία, με έμφαση στα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο την πράξη. Πλέον, μετά την ψήφιση και ισχύ του νέου ΚΠολΔ, η ΕΠολΔ αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε νομικού.

 

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2014

 

Αφιέρωμα: Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Ημερίδα της 9.5.2014, Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών

Μελέτες

Κ. Καλαβρός, Εισαγωγή – Η φυσιογνωμία των νέων ρυθμίσεων, σ. 172

Σ. Τσαντίνης, Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Γενικό Μέρος, σ. 178

Κ. Μακρίδου, Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΣχΝΚΠολΔ (2014) ως προς την τακτική διαδικασία – συζήτηση στο ακροατήριο, σ. 187

Π. Γιαννόπουλος, Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Νόμου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στην απόδειξη, σ. 195

Σ. Πανταζόπουλος, Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στα ένδικα μέσα, σ. 211

Γ. Τιμαγένης, Διαφορές από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, σ. 215

Δ. Μπαμπινιώτης, Η ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών κατά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σ. 222

Ε. Ποδηματά, Παρατηρήσεις επί των νέων άρθρων 623 έως 646 («Διαταγές») του Σχεδίου ΚΠολΔ 2014, σ. 230

Δ. Κράνης, Ασφαλιστικά Μέτρα κατά το Σχέδιο ΚΠολΔ, σ. 240

Π. Αρβανιτάκης, Oι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σ. 245

Π. Κολοτούρος, Η υπαγωγή της κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής στο σύστημα της προσωρινής δικαστικής προστασίας, σ. 251

Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΣχΝΚΠολΔ 2014 ως προς το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, σ. 264

Ν. Κατηφόρης, Ικανοποίηση δανειστών και κατάσχεση στα χέρια τρίτου, σ. 274

Π. Μάζηs, Παρέμβαση αναφορικά με τις διατάξεις του Σχεδίου για την αναγκαστική εκτέλεση, σ. 278

Ν. Νίκας, Πορίσματα ημερίδας, σ. 285

Επικαιρότητα

ΟλομΑΠ 11/2014 (Συμβ.), επί του Σχεδίου για την τροποποίηση του ΚΠολΔ, σ. 156

logo-s1.jpg

ΑΘΗΝΑ:  Ιπποκράτους 23 – T.K. 10679 – Τηλ. 210 33 87 500 – Fax 210 33 90 075
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: – Φράγκων 1Τ.Κ. 54626 Τηλ. 2310 535 381- Fax 2310 546 812 Εθνικής Αμύνης 42Τ.Κ. 54621 – Τηλ. 2310 244 228, 9 – Fax 2310 244 230
http://www.sakkoulas.gr | e-mail: info@sakkoulas.gr