Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την πιστοποιημένη εκπαίδευση και έρευνα στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Υπεγράφη στη Γενεύη μεταξύ WIPO, ΟΒΙ και Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

0

Στις 2 Οκτωβρίου 2019, στη Γενεύη, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) ανάμεσα στον Γενικό Διευθυντή του WIPO Dr. Francis Gurry, την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) κυρία Κατερίνα Μαργέλλου και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) Δρ. Πρόδρομο Τσιαβό.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δράσεων της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στα πρώτα της βήματα. Η εμπειρία του WIPO και του ΟΒΙ παρέχει τα εχέγγυα για την υποστήριξη της ΕΑΒΙ και μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην καθιέρωση τόσο των επαγγελμάτων όσο και της έρευνας σε σχέση με τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία στην Ελλάδα.

Επιπλέον, πρόκειται για υλοποίηση της δεύτερης διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα σε ΕΑΒΙ και διεθνών οργανισμών, μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διεθνή παρουσία και απεύθυνση της ΕΑΒΙ.

Ειδικότερα, το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει μια σειρά από περιοχές κοινού ενδιαφέροντος για τους υπογράφοντες οργανισμούς που συνεισφέρουν στους δύο βασικούς πυλώνες της ΕΑΒΙ, δηλαδή την πιστοποιημένη εκπαίδευση και έρευνα σε όλο το φάσμα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο WIPO θα υποστηρίξει την ΕΑΒΙ για τη συνδιοργάνωση μαζί και με τον EPLO, ενός διεθνούς καλοκαιρινού σχολείου Summer School στη θεματική Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, νέων τεχνολογιών και μεταφοράς τεχνολογίας. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί σειρά από κοινά σεμινάρια που απευθύνονται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες σε αντίστοιχη θεματολογία, θα ξεκινήσει η συστηματική μεταφορά εγχειριδίων του WIPO στα ελληνικά και με αναφορές στο ελληνικό δικαιικό σύστημα, και θα οργανωθεί κοινό ερευνητικό πρόγραμμα και σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια και φορείς στο θέμα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της διασυνοριακής μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας. Τέλος, η ΕΑΒΙ και ο WIPO θα εργαστούν από κοινού για τη δημιουργία ενός κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος στη θεματική της διεθνούς βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Η συνεργασία του ΟΒΙ, της ΕΑΒΙ και του WIPO σηματοδοτεί την έναρξη μιας συστηματικής προσπάθειας για βελτίωση της πρόσβασης της γνώσης για τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Επιπλέον, συμπληρώνει τη συνεργασία της ΕΑΒΙ με άλλους φορείς για τη δημιουργία προγράμματος πιστοποιημένων συμβούλων ευρεσιτεχνίας και, τέλος, εκφράζει την στρατηγική κατεύθυνση για ένα διεθνές, εξωστρεφές και με στόχο την εφαρμοσμένη έρευνα και εκπαίδευση πρόγραμμα.

Σχόλια