Νέα ευκαιρία σε δημοσίους υπαλλήλους που αναζητούν μόρια

0

Μια ακόμη ευκαιρία προσφέρει στους δημοσίους υπαλλήλους ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO), για την απόκτηση  ενός ικανού και αποτελεσματικού εργαλείου το οποίο τους εξασφαλίζει 50 μόρια, δηλαδή το  μάξιμουμ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, ο διεθνής οργανισμός με μακρά εκπαιδευτική ιστορία που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, ξεκινά ένα τέταρτο κύκλο του προγράμματος Επιμόρφωση εξ Αποστάσεως (distance -learning).

Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία ώστε να εξυπηρετηθούν ακόμη περισσότεροι υπάλληλοι επειδή το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα -που ξεκίνησε τον Νοέμβριο- εξακολουθεί ιδιαίτερα μεγάλο και παρά τις επαναλήψεις του είναι πολλοί που ζητούν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα που τους παρέχει.
 
Το Πρόγραμμα, με αντικείμενο «Χρηματοδοτικά  Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων», απευθύνεται στους υπαλλήλους των κάθε είδους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της κατά τόπο και καθ’ ύλην (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών ή κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
 
Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν από το σπίτι τους μαθήματα σχετικά με το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και τα Χρηματοδοτικά τους Μέσα, το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων κ.α. αποκτώντας ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παρεχομένων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών.

Το κόστος συμμετοχής όπως και οι τρόποι πληρωμής, είναι ιδιαίτερα προσιτοί ενώ η
συνολική διάρκεια του προγράμματος ισοδυναμεί με 350 ώρες κατάρτισης με μεθοδολογία εξ αποστάσεως, οι οποίες θα καλυφθούν εντός τριών μηνών.
 
Οι διδάσκοντες  είναι  έμπειρα στελέχη, δραστηριοποιημένα τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και καθηγητές Α.Ε.Ι., με εξειδίκευση στις διδακτέες ενότητες.
 
► Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  http://distancelearning.eplo.eu ή επικοινωνήστε με την κ. Βασιλική Σουλάνδρου, Προϊσταμένη Επιμόρφωσης: (τηλ.:210 7258801,  e-mail: vsoulandrou@eplo.eu).
 

Σχόλια