Νέα Ιστοσελίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

0

Ένα σημαντικό βήμα ψηφιακής αναβάθμισης της  παρουσίας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο διαδίκτυο ολοκληρώθηκε, με την υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας της Ένωσης. Το έργο, το οποίο σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από τη LawNet S.A.,  αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, συνεχούς ενημέρωσης των επισκεπτών της νέας ιστοσελίδας τόσο για την ιστορική διαδρομή και τα θεσμικά όργανα της ΕΔΕ, όσο και για τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες της μεγαλύτερης Δικαστικής Ένωσης της χώρας μας.   

Για την ορθολογική ανάπτυξη του έργου, δημιουργήθηκαν δύο παράλληλοι άξονες υλοποίησης και λειτουργίας του, με στόχο αφενός την εύκολη πλοήγηση των χρηστών  και αφετέρου την άμεση ενημέρωση των μελών της,  της νομικής κοινότητας, του Τύπου και των θεσμικών οργάνων της Δικαιοσύνης.
Οι επισκέπτες – χρήστες της νέας ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις εξής βασικές Ενότητες:

1. Η Ένωση: Παρουσίαση της ιστορίας της ΕΔΕ από το έτος ίδρυσης μέχρι σήμερα
Δ.Σ.: Παρουσίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης . Καταστατικό: Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Ένωσης

2. Ενημέρωση με όλες τις Ανακοινώσεις και τα Δελτία Τύπου για τις δράσεις και της πρωτοβουλίες της Ένωσης

3. Άρθρα: Δημοσίευση άρθρων και μελετών των μελών της Ένωσης

4. Εκδηλώσεις: Οι επιστημονικές και συνδικαλιστικές εκδηλώσεις και δράσης συμμετοχής της Ένωσης

5. Δικαστικά Νέα: Αρχείο της  εφημερίδας  της ΕΔΕ σε ψηφιακή μορφή.
 
Όλες οι Ενότητες της νέας ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένες με τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter),  όπου για πρώτη φορά η Ένωση αποκτά τη δική της, επίσημη παρουσία. Με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας σε κάθε ενδιαφερόμενο, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποτελεί την πρώτη Δικαστική Ένωση με παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.  

Η LawNet S.A.(ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 2000 και έκτοτε παρέχει συστηματικά υπηρεσίες έγκυρης νομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης μέσω της νομικής “πύλης” www.lawnet.gr
Παράλληλα αποτελεί το βασικό, «ψηφιακό» συνεργάτη πολλών θεσμικών φορέων, Συλλόγων και Οργανισμών στο χώρο της ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως: Δικαστικές Ενώσεις, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Ασφαλιστικά ταμεία, Δικηγορικά Γραφεία κλπ.

Ενδεικτικά έργα:

•    Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων:  www.ende.gr
•    Ένωση Εισαγγελέων:  www.enosieisaggeleon.gr
•    Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων: www.dsioan.gr
•    Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου: www.dssyros.gr

•    Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας: www.ds-lamias.gr
•    Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: www.dspeir.gr
•    Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά: www.tadp.gr
•    Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ: www.edil-ste.gr
•    Ιστοσελίδες Δικηγορικών Γραφείων

    www.bilianis.eu    www.elelaw.gr   www.gplawyers.gr