Νέα Ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης

0

 

Ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και ψηφιακής σύγκλησης ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση www.dsaxd.gr. Το έργο, το οποίο σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από τη LawNet S.A.  αποτελεί μια ιδιαίτερα καινοτομική πρόταση,  συνεχούς ενημέρωσης των επισκεπτών της νέας ιστοσελίδας για όλες τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί όλα τα Mέλη του Συλλόγου, με μια σειρά καινοτομικών, ψηφιακών υπηρεσιών.

Για την ορθολογική ανάπτυξη του έργου, δημιουργήθηκαν δύο βασικοί άξονες υλοποίησης και λειτουργίας του, με στόχο αφενός την εύκολη πλοήγηση των χρηστών της νέας ιστοσελίδας και αφετέρου την άμεση ενημέρωση των μελών της νομικής κοινότητας, του Τύπου και των θεσμικών οργάνων της Δικαιοσύνης.

α) Ο τομέας Ενημέρωσης στον οποίο δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα όργανα, τα μέλη, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης . Η πρόσβαση στη διεύθυνση www.dsaxd.gr   είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς σε κάθε ενδιαφερόμενο.

β) Ο τομέας Χρήσιμων υπηρεσιών και υποστήριξης του έργου των Μελών του Συλλόγου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται: Πλήρης Κατάλογος Μελών, Ψηφιακά Πινάκια, Υπηρεσίες Δικαστηρίων, Φορολογικές Υποχρεώσεις, Κώδικας Δεοντολογίας, Ιατροί, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.

«Πύλη» Εισόδου στις υπηρεσίες της Ψηφιακής Δικαιοσύνης: Παράλληλα η νέα ιστοσελίδα αποτελεί την «πύλη» εισόδου στην ασφαλή περιοχή Μελών του Συλλόγου, μέσω της οποίας τα Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, έχουν τη δυνατότητα: 1. Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου 2. Έκδοσης Ηλεκτρονικού Γραμματίου 3. Ελέγχου των Ψηφιακών βιβλίων Δημοσιεύσεως Αποφάσεων 4. Ελέγχου των Ψηφιακών Πινακίων και Εκθεμάτων. 5. Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων. 

Η νέα ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, έχει σχεδιαστεί με ειδικότερη πρόνοια για πρόσβαση σε αυτή από όλες τις σύγχρονες κινητές και φορητές συσκευές (tablets – smartphones), καθιστώντας την πλοήγηση στις σελίδες της μια μοναδική εμπειρία, ακόμη και εκτός γραφείου.