Νέα Ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

0

Ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και ψηφιακής σύγκλησης ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας του Δ. Σ. Ιωαννίνων [Link]. Το έργο το οποίο σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από τη LawNet S.A. [Link] αποτελεί μια ιδιαίτερα καινοτoμική πρόταση, συνεχούς ενημέρωσης των επισκεπτών της νέας ιστοσελίδας για όλες τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί όλα τα Mέλη του Συλλόγου, με μια σειρά καινοτομικών, ψηφιακών υπηρεσιών.

Για την ορθολογική ανάπτυξη του έργου δημιουργήθηκαν δύο βασικοί άξονες υλοποίησης και λειτουργίας του, με στόχο αφενός την εύκολη πλοήγηση των χρηστών και την εξυπηρέτηση των Mελών του και αφετέρου την άμεση ενημέρωση των μελών της νομικής κοινότητας, του Τύπου και των θεσμικών οργάνων της Δικαιοσύνης.

α)
Ο τομέας Ενημέρωσης στον οποίο δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα όργανα, τα μέλη, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Δ.Σ.Ι.
Η πρόσβαση στη διεύθυνση www.dsioan.gr είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς σε κάθε ενδιαφερόμενο.
β) Η περιοχή των Μελών του Συλλόγου, (members.dsioan.gr ) όπου μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη του Δ.Σ.I., προορίζονται να τα  διευκολύνουν κατά την καθημερινή άσκηση του λειτουργήματός τους.

Η LawNet S.A.(ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 2000 και έκτοτε παρέχει συστηματικά υπηρεσίες έγκυρης νομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης μέσω της νομικής “πύλης”www.lawnet.gr

Παράλληλα αποτελεί το βασικό, «ψηφιακό» συνεργάτη πολλών θεσμικών φορέων, Συλλόγων και Οργανισμών στο χώρο της ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως: Δικαστικές Ενώσεις, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Ασφαλιστικά ταμεία, Δικηγορικά Γραφεία κλπ.

  Ενδεικτικά έργα:

•    Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων:  www.ende.gr

•    Ένωση Εισαγγελέων:  www.enosieisaggeleon.gr

•    Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας: www.ds-lamias.gr

•    Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: www.dspeir.gr

•    Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά: www.tadp.gr

•    Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ: www.edil-ste.gr

•    Ιστοσελίδες Δικηγορικών Γραφείων

 www.argyroslaw.gr      www.bilianis.eu      www.gplawyers.gr

 Στοιχεία Επικοινωνίας: LawNet S.A. – E-mail: press@lawnet.gr
           τηλ: 210 – 33.92.572 -4 fax: 210 – 33.92.575

Σχόλια