Νέες υπηρεσίες Ψηφιακής Δικαιοσύνης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης

0

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Δικαιοσύνης, καθώς σε συνεργασία με την LawNet S.A. εγκατέστησε το πλήρες νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικού Συλλόγου.

Το νέο Σύστημα, αποκλειστικής υποδομής του ΔΣ Αλεξανδρούπολης, παρέχει ένα σύνολο εφαρμογών μηχανοργάνωσης, διατήρησης Μητρώου, έκδοσης Γραμματίων προείσπραξης κρατήσεων – εισφορών και αποϋλοποιημένων ενσήμων καθώς και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΔΣ Αλεξανδρούπολης από την LawNet S.A,, συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Έκδοση γραμματίων προείσπραξης κρατήσεων – εισφορών από τον υπολογιστή του κάθε Δικηγόρου με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς την σύνδεση τρίτων συστημάτων.

2. Ηλεκτρονική παρακολούθηση των εκδοθέντων ηλεκτρονικών γραμματίων προείσπραξης εισφορών – κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο.

3. Έκδοση γραμματίων νομικής βοήθειας και αυτεπαγγέλτων διορισμών, απευθείας μέσω του ΟΠΣ του ΔΣ Αλεξανδρούπολης.

4. Αποϋλοποίησή ενσήμων με ορίζοντα σταδιακής κατάργησης της χαρτοσήμανσης και επικόλλησης αποκομμάτων ασφαλιστικών βιβλιαρίων.

5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση των καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών, σε πραγματικό χρόνο.

6. Υποβολή και παρακολούθηση πορείας ψηφιακών αιτήσεων του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης απευθείας μέσω του ΟΠΣ του Συλλόγου.

7. Εγκατάσταση της ηλεκτρονικής υπογραφής και ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων απευθείας με τα διασυνδεμένα δικαστήρια της χώρας, χωρίς επιπλέον συνδέσεις με τρίτα συστήματα.

8. Αυτόνομη λειτουργία του συστήματος ΟΠΣ η οποία εξασφαλίζει ευελιξία και συμβατότητα με τη νομοθεσία περί διατήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, από τα ΝΠΔΔ.

9. Συμβατότητα με τo Taxisnet.

10. Συνεχής, καθημερινή υποστήριξη των χειριστών και των μελών του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης.

Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δικηγόρου πραγματοποιείται απευθείας από το ΟΠΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος αποτελεί τον αποκλειστικό Δικαιούχο και Διαχειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος.

Στόχος του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος από την LawNet S.A., αποτελεί η ψηφιακή σύγκλιση στον τομέα της Δικαιοσύνης, η οποία προϋποθέτει αφενός περαιτέρω αναβάθμιση των Δικαστηρίων της χώρας, αφετέρου, την ανάδειξη ισχυρών και ανεξάρτητων, περιφερειακών Δικηγορικών Συλλόγων.

 

Σχόλια