Νομική Σχ. ΑΠΘ: Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δοκιμαστικών διαδικτυακών μαθημάτων

0

Μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 157/17.03.2020 έκτακτης Συνέλευσης Τμήματος που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη θα γίνουν δοκιμαστικά όλα τα μαθήματα διαδικτυακά ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ.

Η διεξαγωγή των διαδικτυακών μαθημάτων θα γίνει τις ίδιες ημέρες και ώρες, όπως είχε καθορισθεί στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών.

Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των Τομέων του Τμήματος Νομικής προκειμένου να παρακολουθήσετε τα μαθήματα.
Στην ανακοίνωση διεξαγωγής κάθε μαθήματος συμπεριλαμβάνεται ο σύνδεσμος (link) για τη συμμετοχή σας στο μάθημα.

Οι οδηγίες σύνδεσης προς τις/τους συμμετέχουσες/ντες φοιτήτριες/τές είναι διαθέσιμες στην παρακάτω ανακοίνωση του ΚΗΔ του ΑΠΘ:
https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ:

Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου:
https://www.law.auth.gr/el/civil

Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης:
https://www.law.auth.gr/el/public

Τομέας Διεθνών Σπουδών:
https://www.law.auth.gr/el/international_studies

Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου:
https://www.law.auth.gr/el/commercial

Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου:
https://www.law.auth.gr/el/philosophy

Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών:
https://www.law.auth.gr/el/criminal

Σχόλια