Νομική Σχ. ΑΠΘ: πρόγραμμα υποτροφιών της επ. Styria / Αυστρίας

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Graz

0

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας Ελληνίδων και Ελλήνων:

α) μεταπυχιακών φοιτητών/-τριών, συμπεριλαμβανομένων των Υ.Δ. και
β) αριστούχων κατόχων διδακτορικής διατριβής όχι παλαιότερης του 1 έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι οποίοι/-ες ανήκουν επί του παρόντος στο ακαδημαϊκό προσωπικό πανεπιστημίων (μεταδιδάκτορες και μεταδιδακτόρισσες), με μηνιαία χορηγία 600 ή 900 ευρώ αντίστοιχα και διάρκεια έως 4 μήνες.

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στα οποία περιλαμβάνεται πρόσκληση από ακαδημαϊκό/-ή επόπτη/-τρια του Πανεπιστημίου Graz, υποβάλλονται έως τις 24 Απριλίου 2020.

Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες και οι Υ.Δ. πρέπει, έως τις 21 Απριλίου 2020, να αποστείλουν email με εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να τους αποσταλούν οδηγίες πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης.