Νομική Σχ. ΑΠΘ: Προκήρυξη δεκαπέντε θέσεων πρακτικής άσκησης

Μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

0

Απαραίτητα προσόντα
Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει δεκαπέντε [15] θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές/τριες προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου για την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο λειτουργίας των τομέων της βιβλιοθήκης κατά τις απογευματινές ώρες [17.00-20.00].
Προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθορίζεται στους επτά [7] μήνες με έναρξη την 01/12/2019 και φυσική παρουσία δύο μέρες την εβδομάδα στη βιβλιοθήκη [Δευτέρα-Παρασκευή]. Η πρακτική άσκηση δεν είναι αμειβόμενη. Μετά το πέρας και τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του/της ασκουμένου/ης, η Σχολή χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση στη Νομική Βιβλιοθήκη προσφέρει τη δυνατότητα στους ασκούμενους:
–Εμπλουτισμού των γνώσεών τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.–Συνεισφοράς στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.–Εργασίας σε ακαδημαϊκό περιβάλλον.–Ανταλλαγές νέων ιδεών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους με e=mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση giannits@law.auth.gr με θέμα “Πρακτική Άσκηση” μέχρι και την Παρασκευή, 20/11/2019.

Σχόλια