Νομική Σχ. ΕΚΠΑ: Νέα διάκριση στον 27ο διεθνή διαγωνισμό WIillem C. Vis International Commercial Arbitration Moot(2020)

0

O διαγωνισμός διεθνούς εμπορικής διαιτησίας Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot αποτελεί ίσως τον σηματικώτερο διαγωνισμό εικονικής δίκης παγκοσμίως και διεξάγεται κατά τα τελευταία 27 έτη.

Λαμβάνει χώρα κάθε Απρίλιο στην Βιέννη και αφορά σε προσομοίωση διαιτητικής διαδικασίας με αντικείμενο σύνθετα ζητήματα που άπτονται του διεθνούς εμπορικού δικαίου. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν κατά τα τελευταία έτη περίπου 400 Νομικές Σχολές από όλες τις χώρες της Υφηλίου.

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει ανελλιπώς κατά τα τελευταία 5 έτη με ιδιαίτερα επιτυχή παρουσία. Φέτος, ο διαγωνισμός διεξήχθη κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο 2019 μέχρις των αρχών Μαρτίου για τα γραπτά υπομνήματα. Και πάλι περίπου 400 Νομικές Σχολές, συμμετείχαν στην φάση των γραπτών υπομνημάτων. Λόγω της πανδημίας του Covid-19 απεφασίσθη στις αρχές Μαρτίου 2020 για πρώτη φορά από την Οργανωτική Επιτροπή ο διαγωνισμός κατά την φάση των προφορικών ακροάσεων κατά το διάστημα 4 – 9 Απριλίου 2020 να συνεχισθεί μέσω διαδικτύου.

Τότε άνω των 100 Νομικών Σχολών αποχώρησαν από τον διαγωνισμό, ενώ η ομάδα που εκπροσώπησε τη Νομική Σχολή Αθηνών ολοκλήρωσε παρά τις εξαιρετικές δυσκολίες εν μέσω lockdown την διαδικτυακή πλέον συμμετοχή της επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αφοσίωση και εξαιρετική τόλμη και κατέλαβε την 72η θέση μεταξύ 300 περίπου ομάδων από όλο τον κόσμο, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια τόσο για την παρουσία της στους προφορικούς γύρους όσο και για τα Υπομνήματα ενάγοντος και εναγομένου, τα οποία υπέβαλαν οι φοιτητές της Νομικής Σχολής στο πλαίσιο του 27ου Διαγωνισμού Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Η φετινή ομάδα απαρτιζόταν από τους προπτυχιακούς φοιτητές Ελένη-Μαρία Κόμη, Διονυσία-Ευτυχία Ψαρρού, Ευστάθιο Αμπλιανίτη και Ανδρέα Αυξεντίου, υπό την ακαδημαϊκή επίβλεψη του Καθηγητή κ. Χ. Παμπούκη, του Αν. Καθηγητή κ. Κ. Πολυζωγόπουλου και του Λέκτορα κ. Α. Γουργουρίνη και με τη συνδρομή κατά την προετοιμασία τους των Ελένη Μπακαλάρου και Παναγιώτη-Λοϊζου Χατζηστρατή, πρώην συμμετεχόντων στον εν λόγω διαγωνισμό.

Την προσπάθεια των φοιτητών υποστήριξαν με σημαντικές χορηγίες το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, η “Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Δικηγορική Εταιρεία “Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεταίροι Δ.Ε.”.