Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης νέος διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ελλάδα

0

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα εργαστεί για την ανάπτυξη του Ελληνικού Τμήματος και για την ενίσχυση της δράσης του για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις αρχές τους παγκόσμιου κινήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Οι προκλήσεις για το νέο Διευθυντή είναι υψηλές αφού υπάρχει μία διαρκής απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως αποτέλεσμα της οικονομικής, κοινωνικής και προσφυγικής κρίσης στη χώρα μας, αλλά και ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον για την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.

Επιπλέον, με δεδομένο ότι το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας στηρίζεται αποκλειστικά σε συνδρομές και χορηγίες των μελών και των υποστηρικτών του και δεν δέχεται κρατική ή διακρατική χρηματοδότηση, καθήκον του νέου Διευθυντή είναι η ανάπτυξη του Τμήματος και η διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας του σε μία δύσκολη χρονική περίοδο.

 
 

Σχόλια