Παρουσίαση βιβλίου: Φαρμακευτικό Δίκαιο

0

Στο παρόν έργο περιέχεται η φαρμακευτική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα, και αναλύεται η λειτουργία της αγοράς φαρμάκου στη χώρα μας, μετά τις ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις του νομοθέτη και της διοίκησης στον φαρμακευτικό κλάδο.
      Στόχος είναι η κατά το δυνατόν πλήρης αποτύπωση των νέων δεδομένων, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τα φαρμακευτικά προϊόντα για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη σχετική αγορά (έκδοση άδειας-κυκλοφορίας, κλινικές μελέτες, παραγωγή, διάθεση, συνταγογράφηση, τιμολόγηση, διαφήμιση, προώθηση) και η σύντομη ερμηνεία των βασικών ζητημάτων που προκύπτουν από την καθημερινή πρακτική.
      Στο έργο αποτυπώνονται οι νομοθετικές μεταβολές που προέκυψαν από τους νόμους 3816/2012, 3892/2012, 3918/2011, 4052/2012 και την ΥΑ ΔΥΓ3(α)/οικ.33013/2012, και αφορούν κυρίως παρεμβάσεις στους τομείς της συνταγογράφησης, της αποζημίωσης των φαρμάκων από ασφαλιστικούς φορείς και της τιμολόγησης.
      Ένα βιβλίο απαραίτητο τόσο στους νομικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο όσο και για τους επαγγελματίες της φαρμακευτικής αγοράς
 

Σχόλια