Πρακτική Εισαγωγή στη Ναυτιλία και τις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

0

Στις 9 Φεβρουαρίου διεξάγεται για δεύτερη χρονιά το σεμινάριο Πρακτική Εισαγωγή στη Ναυτιλία και τις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, που παρουσιάζει με περιεκτικό τρόπο τα κύρια θέματα και τη βασική ορολογία της ναυτιλίας καθώς και τις διαδικασίες και παραμέτρους λειτουργίας των ναυτιλιακών εταιρειών. Έμφαση δίνεται σε πρακτικά ζητήματα όπως τα έγγραφα, οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται και οι αρμοδιότητες και αποφάσεις κάθε τμήματος της ναυτιλιακής εταιρείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους που χρειάζονται βασικές γνώσεις γύρω από την ναυτιλία προκειμένου να εξειδικευτούν στη συνέχεια σε επιμέρους θέματα, διοικητικά στελέχη χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη ναυτιλία, στελέχη επιμέρους τμημάτων ναυτιλιακών εταιριών που θέλουν να κατανοήσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους, και σπουδαστές και φοιτητές ναυτιλιακών ή νομικών σπουδών  που θέλουν να έχουν  ολοκληρωμένη εικόνα για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλ. 2103680006 ή 2103680056, ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: training@hau.gr