Προγράμματα Επιμόρφωσης Δικηγόρων – Οκτώβριος 2017

0

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει τον Οκτώβριο τα εξής προγράμματα επιμόρφωσης για δικηγόρους και αποφοίτους Νομικής:

Βασικές Αρχές Ναυλώσεων Πλοίων – 20 Οκτωβρίου
Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να εξηγηθούν οι τρόποι και τα είδη ναύλωσης και οι κύριες διαφορές τους. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί τύποι ναυλοσυμφώνων και θα αναλυθούν όλα τα στάδια της ναύλωσης από την διαπραγμάτευση του ναυλοσυμφώνου μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν με τις ναυλώσεις ή το εξωτερικό εμπόριο, σε σπουδαστές και φοιτητές ναυτιλιακών ή νομικών σπουδών που διαθέτουν βασικές γνώσεις του Αγγλικού δικαίου των συμβάσεων.

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOLES Advanced – 23 Οκτωβρίου 2017-15 Ιανουαρίου 2018

Στις 23 Οκτωβρίου 2017 ξεκινάει  ο 6ος κύκλος προετοιμασίας για τη απόκτηση της πιστοποίησης ΤOLES  Advanced, που αποτελεί διεθνές πρότυπο για την ικανότητα χρήσης νομικής ορολογίας στα Αγγλικά. Η πιστοποίηση απευθύνεται σε αποφοίτους Νομικής και δικηγόρους που συνεργάζονται ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με νομικές εταιρείες του εξωτερικού, ή χειρίζονται υποθέσεις ξένων πελατών. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλ. 2103680006 ή 2103680911, ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: training@hau.gr

Σχόλια