Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης της έρευνας σε Τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών – Ιδρυμα Gerda Henkel

0

Το ίδρυμα Gerda Henkel, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών και την ενίσχυση ανερχόμενων ερευνητών και ερευνητριών στη Γερμανία και στο εξωτερικό, διαθέτει μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή
Α.
– υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
– υποτροφιών για έρευνα ατομικά, από ανεξάρτητους/-ες μελετητές με μεταδιδακτορικά προσόντα (προθεσμία υποβολής αιτήσεων 12 Ιουνίου 2019)
– χρηματοδότησης ερευνητικού project πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου ή ομάδας (άνω των 2 ατόμων) μελετητών με μεταδιδακτορικά προσόντα (προθεσμία υποβολής αιτήσεων 12 Ιουνίου 2019 για προτάσεις χρηματοδότησης άνω των 15.000 Ευρώ), για την κάλυψη δαπανών προσωπικού, μετακινήσεων και υλικών/παγίων
στους τομείς της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας (Προϊστορικής & Πρώιμης, της Τέχνης, της Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, των Ιστορικών Ισλαμικών Σπουδών)

Β.
– χρηματοδότησης της (διεπιστημονικής) έρευνας (ομάδας) μεταδιδακτορικών ερευνητών πανεπιστημίων της αλλοδαπής στις θεματικές:
1. Δημοκρατία
2. Χαμένες πόλεις

Προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 19η Ιουνίου 2019.

Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι-ες να μελετήσουν τους Γενικούς Όρους, σχετικά με το ποιοι συγκεκριμένοι τομείς και ποιες δράσεις είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση και ποιοί/ποιές όχι, πριν την υποβολή τυχόν αίτησης. Σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με τον/την καθ’ ύλη αρμόδιο/-α που αναφέρεται στο τέλος κάθε σελίδας.

Σχόλια