spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔ.Τύπου - ΑνακοινώσειςΠροκήρυξη Βραβείων ΙΜΔΑ 2019

Προκήρυξη Βραβείων ΙΜΔΑ 2019

spot_img

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 13η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων για την καλύτερη εργασία που θα μας αποσταλεί σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων.

Τα θέματα του φετινού διαγωνισμού είναι τα εξής:

Θέμα 1ο:
«Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2018: διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις»

Η ενασχόληση νέων επιστημόνων με το Κυπριακό συνεχίζει να αποτελεί και φέτος προτεραιότητα για το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Μετά από ένα θετικό καταρχήν για την κυπριακή οικονομία έτος και τη συνέχιση των ερευνών για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, το 2018 υπήρξε εκ νέου έτος εξελίξεων για το Κυπριακό. Παρά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα στο Κραν Μοντανά το 2017, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, αλλά και της ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης, για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο μια βιώσιμη και λειτουργική λύση στο κυπριακό ζήτημα παρέμεινε αμείωτο. Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι στόχος Ελλάδας και Κύπρου πρέπει να παραμείνει η διαφύλαξη της ύπαρξης και ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο τερματισμός της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής που παραβιάζει τους σχετικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται, υπό το φως των παραπάνω παρατηρήσεων, να μελετήσουν τις πρόσφατες πολιτικές και νομικές εξελίξεις στο Κυπριακό και ιδίως να αποτιμήσουν τους λόγους της αποτυχίας και το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναλυθεί κατά πόσο τα προτεινόμενα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού είναι συμβατά με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις  –καταδικαστικές για την Τουρκία– αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), καθώς και να εκτιμηθεί στη συνέχεια ποιες προοπτικές διανοίγονται εφεξής.

Για το πρώτο αυτό θέμα του διαγωνισμού, θα απονεμηθούν στους/στις δύο φοιτητές/φοιτήτριες Πανεπιστημίου που θα γράψουν τις καλύτερες μελέτες:

    ● Βραβείο στον/στην πρώτο/πρώτη κατά σειρά επιτυχίας.
    ● Έπαινος στο/στη δεύτερο/δεύτερη.

 

Θέμα 2ο:
«Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στα σύγχρονα κοινωνικά μέσα δικτύωσης»

Τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αναμφίβολα ένας τόπος απεριόριστης άσκησης των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως η ελευθερία έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα συνιστούν και έναν καινοφανή τόπο ή ευκαιρία παραβίασής τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αναχθεί σε ένα από τα πιο κρίσιμα σύγχρονα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων. Ιδίως δε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου της Cambridge Analytica έγινε αντιληπτό ότι σε κίνδυνο μπορεί να τεθεί ακόμα και η ορθή λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας. Από την άλλη βέβαια, η θέση σε ισχύ του Γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR) τον Μάιο του 2018 ανεβάζει τον πήχη ως προς το επίπεδο προστασίας και συνιστά μια απόπειρα αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων στον τομέα αυτό.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται με βάση τα παραπάνω δεδομένα να αναλύσουν τις πτυχές και να αναδείξουν τις προβληματικές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στα σύγχρονα κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και ιδίως την ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ.

Για το δεύτερο αυτό θέμα του διαγωνισμού, θα απονεμηθούν στους/στις δύο φοιτητές/φοιτήτριες Πανεπιστημίου που θα γράψουν τις καλύτερες μελέτες:
•    Βραβείο στον/ην πρώτο/η κατά σειρά επιτυχίας.
•    Έπαινος στον/η δεύτερο/η.

Θέμα 3ο:
«Εκπαίδευση και διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία»

Το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος χαρακτηρίζει ως βασική αποστολή του Κράτους την παιδεία, σκοπός της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολ 660/2018), ανατρέποντας παλιότερη νομολογία και ερμηνεύοντας δημιουργικά τη λεγόμενη ρήτρα επικρατούσας θρησκείας, που περιέχει το Σύνταγμα στο άρθρο 3, έκρινε ότι η διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση των δογμάτων, των ηθικών αξιών και των παραδόσεων της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας. Αναγνώρισε δηλαδή ως συνταγματική υποχρέωση όχι μόνο τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία, αλλά και τη διαφύλαξη του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται, με βάση τα παραπάνω, να σχολιάσουν την παραπάνω απόφαση και να μελετήσουν εν γένει, υπό το φως και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το πλέγμα υποχρεώσεων που δεσμεύουν τον νομοθέτη ως προς τη διδασκαλία των θρησκευτικών, καθώς και τη σχέση μεταξύ, αφενός, του δικαιώματος εκπαίδευσης και, αφετέρου, της υποχρέωσης ανεξιθρησκίας του κράτους και της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών.

Για το τρίτο αυτό θέμα του διαγωνισμού, θα απονεμηθούν στους/στις δύο φοιτητές/φοιτήτριες Πανεπιστημίου που θα γράψουν τις καλύτερες μελέτες:
•    Βραβείο στον/στην πρώτο/πρώτη κατά σειρά επιτυχίας.
•     Έπαινος στο/στη δεύτερο/δεύτερη.

 
Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διδάκτρων) για την παρακολούθηση του Διεθνούς Summer School Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 1-16 Ιουλίου 2019 στο Στρασβούργο και οργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου René Cassin. Το θέμα του φετινού σεμιναρίου είναι Διεθνές δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διεθνές ποινικό και ανθρωπιστικό δίκαιο.

Κάθε εργασία θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
α) Έκταση 7-12.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, αλλά όχι της βιβλιογραφίας, ούτε του πίνακα περιεχομένων, ούτε – εάν υπάρχουν – του ευρετηρίου και των παραρτημάτων).
β) Γραμματοσειρά και διάστιχο στο κύριο κείμενο: Times New Roman 12 και διάστιχο 1,15.
γ) Γραμματοσειρά και διάστιχο στις υποσημειώσεις: Times New Roman 10 και διάστιχο μονό.
δ) Βιβλιογραφία και υποσημειώσεις.
ε) Πλήρη στοιχεία διαγωνιζόμενου/ης (ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο).
στ) Μορφή: σε word ή pdf, όχι σε άλλη μορφή.
ζ) Απαραίτητη η επισύναψη επικαιροποιημένου βιογραφικού σημειώματος διαγωνιζόμενου/διαγωνιζόμενης.
 
Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72 έως και τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 210-36 37 455 και 210-36 13 527, ώρες 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Οι βραβεύσεις θα γίνουν τον Ιούνιο του 2019 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΙΜΔΑ.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019
Η Πρόεδρος
Έλλη Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου

 

spot_img

Lawjobs