Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων – Διευθυντών για τις Γ. Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

0

Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

 

Σχόλια