spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔ.Τύπου - ΑνακοινώσειςΠροκήρυξη Προγράμματος «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες» - Αθήνα

Προκήρυξη Προγράμματος «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες» – Αθήνα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήναστις 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018. Το σεμινάριο περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) θεματικές, το δε αναλυτικό πρόγραμμα, που είναι διαθέσιμο εδώ, διαρθρώνεται σε έξι ενότητες:

– Εταιρική οργάνωση
– Εταιρική ευθύνη
– Εταιρικοί μετασχηματισμοί
– Εταιρική δημοσιότητα και εταιρικές μεταβολές
– Ποινική ευθύνη
– Φορολογική ευθύνη
 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με καίριες πτυχές του ισχύουσας ρύθμισης των εταιριών, ως φορέων σχεδόν κάθε αξιόλογης οικονομικής δραστηριότητας, λαμβανομένης υπόψη και της μεγάλης ποικιλομορφίας στη λειτουργία των διαφόρων εταιρικών τύπων από νομική και πραγματική άποψη.

Οι νομοθετικές εξελίξεις σε αυτό το πεδίο είναι συνεχείς, και μάλιστα έχουν προσλάβει πρωτοφανή έκταση το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα ο επιμορφωτικός χαρακτήρας του σεμιναρίου και η συμβολή του στη Διά Βίου Μάθηση να προκύπτουν με ιδιαίτερη ενάργεια.

Ειδικότερα, στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να αναδειχθεί, μεταξύ άλλων πτυχών που προκύπτουν από το αναλυτικό πρόγραμμα, η πρόσφατη ψήφιση νέου δικαίου των ανωνύμων εταιριών, με τον ν. 4548/2018 που τίθεται σε ισχύ την 1.1.2019 και που θα αποτελέσει αντικείμενο πολλών εισηγήσεων στο σεμινάριο. Επίσης, αναμένεται η εισαγωγή, για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο, συστηματικού νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή), το δε πεδίο αυτό επίσης θα μελετηθεί. Ταυτόχρονα, δεν θα παραγνωριστούν κλασικά και δυσχερή ζητήματα (όπως η εξουσία εκπροσώπησης, η ευθύνη των διοικούντων κ.τ.ό.) που πάντοτε απασχολούν την πράξη.

Επίσης, σε ανταπόκριση άλλωστε προς την ανάγκη παροχής ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών στους συναλλασσομένους, θα εξεταστούν αναλυτικά (από την οπτική του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου) οι βασικές πτυχές της ποινικής ευθύνης των εταιρικών διοικητών (αδικήματα διαφθοράς, φορολογικά και κοινωνικοασφαλιστικά αδικήματα, διαχειριστικά αδικήματα σε βάρος της εταιρικής περιουσίας) που μπορεί να προκύψει από αυτή τη δραστηριότητά τους. Ομοίως θα μελετηθεί η φορολογική μεταχείριση των εταιριών και των προσώπων που συνδέονται με αυτές (διοικούντων, εταίρων).

Σε σχέση με όλα τα γνωστικά αντικείμενα, που καλύπτει το πρόγραμμα, παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη συζήτηση στη νομολογία και τη νομική θεωρία (προσαρμοσμένη και στα νυν ισχύοντα), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία αφενός να αποκτήσουν εποπτεία του πεδίου, και αφετέρου να εμβαθύνουν σε επιλεγμένα ζητήματα αιχμής.

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό για τα θέματα του σεμιναρίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του νομικού κλάδου (δικηγόρους, συμβολαιογράφους), που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε αυτόνομα είτε σε νομικές υπηρεσίες εταιριών.

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν κατεξοχήν καθηγητές των Νομικών Σχολών του Α.Π.Θ., του Ε.Κ.Π.Α. και του Δ.Π.Θ., καθώς και εξειδικευμένοι στα οικεία ζητήματα δικηγόροι, Δ.Ν.

Χώρος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Πειραιώς 211, Ταύρος.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 19/9/2018 έως 26/10/2018. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση υποβάλλεται εδώ.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Ειδικώς για ασκούμενους δικηγόρους το κόστος είναι 70 Ευρώ, ενώ το κόστος ανά εκπαιδευόμενο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                         Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                         του Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων           Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια
 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος

έναρξη:

Πέμπτη, Νοέμβριος 29, 2018

λήξη:

Σάββατο, Δεκέμβριος 1, 2018

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 19, 2018 to Παρασκευή, Οκτώβριος 26, 2018 

 

 

 

Lawjobs