Προκήρυξη Υποτροφιών για το πρόγραμμα MSc in Business for Lawyers του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

0

Το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece προκηρύσσει υποτροφίες για το πρόγραμμα MSc in Business for Lawyers με έναρξη αυτού, το Σεπτέμβριο του 2014. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2014.

Οι υποτροφίες αφορούν σε:
1. Μια υποτροφία πλήρους φοίτησης και δυνατότητα μερικών υποτροφιών αποκλειστικά για μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
2. Μια υποτροφία πλήρους φοίτησης αποκλειστικά για μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
3. Μερικής και πλήρους φοίτησης υποτροφίες αποκλειστικά για αποφοίτους του τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
4. Μερικής και πλήρους φοίτησης υποτροφίες αποκλειστικά για τα μέλη της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων δικηγόρων Αθηνών

Οι υποτροφίες αφορούν την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 (το συνολικό κόστος για το MSc in Business for Lawyers ανέρχεται στα €12.500).

Η αίτηση γίνεται OnLine – https://applications.alba.edu. Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, η τελική επιλογή θα γίνει από το ALBA με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.

Το MSc in Business for Lawyers είναι το μοναδικό εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που έχει ενταχθεί στη λίστα των Financial Times και συνδέει το νομικό επάγγελμα με τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη εστιάζοντας στην κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών και επιχειρηματικών πρακτικών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε πολύπλοκο επιχειρηματικό και οικονομικό ζήτημα προσφέροντας νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Είναι συνεπώς «δικηγόροι-μάνατζερ» με επιχειρηματική σκέψη και διαπραγματευτικές ικανότητες, στοιχεία απαραίτητα για μια επιτυχημένη καριέρα σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.alba.edu.gr/Academic/law
Τα κριτήρια επιλογής για τις υποτροφίες είναι εκείνα που αφορούν σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του ALBA. (Δείτε τα κριτήρια επιλογής του ALBA για το MSc in business for Lawyers στο  http://www.alba.edu.gr/Academic/law/Pages/InfoforAdmission.aspx).

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σόφη Δημητριάδου (Students Affair Manager and Program Coordinator), τηλ.: 210 8964531 (εσωτ. 2250), e-mail: buslaw@alba.edu.gr